Брой 85 (1097), 04-05-2016
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП
Заседание на Борда на GS1 в Европа
Обсъждане на резултатите от работата и напредъка по различни проекти Още
Покана за участие в Българо–белгийски бизнес форум
Белгийската делегация включва фирми от широк кръг сектори Още
Двустранни срещи за бизнес сътрудничество Match4Industry 2016
26-27 май 2016, Коджаели, Турция Още

ИНВЕСТИЦИИ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА
План за действие с мерки, адресиращи основните проблемни области, възпрепятстващи нарастването на инвестициите
Подобряване на бизнес средата и премахване на регулаторните пречки Още

ТРУД И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА
България поема международен ангажимент обезщетенията за безработица да запазят нива над 45% от загубения трудов доход
Одобрени са изменения в Закона за ратифициране на конвенция №102 на МОТ за социална сигурност Още

ГЛЕДНА ТОЧКА
Индивидуална партида vs технически пул
Автор: Петър Ганев, Институт за пазарна икономика Още

ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство от Еnterprise Europe Network