Брой 121 (126), 25-06-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП
Конституционният съд призна на БТПП правото да представлява интересите на 52 000 члена в НСТС
Ръководството на Българската търговско-промишлена палата- най-старата (117 години) доброволна организация на българския бизнес- изразява удовлетворение от справедливото Решение на Конституционния съд по дело 2 за 2012 г. Още
Заседание Съвета на председателите на единната система на Българската търговско-промишлена палата и регионалните палати (камари)
Акцент върху ролята на Палатата в регионите.Нови възможности за достъп до кредитиране в областта на предприемачеството и за съдействие на българския бизнес чрез платформата за електронна търговия Екомгрид Още
Предложения за електронни платформи по европейски изисквания и стандарти обсъдиха в БТПП
Среща между педседателя на БТПП г- н Цветан Симеонов и г-н Никола Христов, Председател на Българска асоциация на корабните брокери и агенти (БАКБА) Още
Директен достъп до нов интернет портал в полза на бизнеса
БТПП информира членовете си, че е пуснат и работи в нормален режим изграденият Интернет портал, наречен EСomGrid (Electronic Commerce Grid) Още
Новорегистрирани фирми - членове в БТПП

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
GS1 България има удоволствието да Ви покани за участие във форум на 28.06.2012 г. сградата на БТПП, София
Превенция на разпространението на фалшиви лекарства Стандарти GS1 за автоматична идентификация в здравеопазването Още

СЪОБЩЕНИЯ
ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ТОП 100 2012 г. Фирми и холдинги, водещи в икономиката
БТПП планира да изготви луксозно издание, в което ще бъдат публикувани първите 100 най-успешни компании през 2011 година Още
БТПП обявява откриване на процедура за определяне на изпълнител по проект на ОПРЧР No BG051PO001-2.1.07
Проект „Повишаване на обществената нетърпимост към неформалната икономика при трудовоправните и осигурителните отношения и превантивни действия за ограничаването й” Още

ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Обявление за търг от Катар
Правителството на Катар обявява търг по проект за бетонов възел Още