Брой 126 (1390), 05-07-2017
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП
Отлична оценка на вашата компания с EXCELLENT SME
Електронен бизнес сертификат за успешни малки и средни предприятия Още
БТПП издаде наръчник за МСП от туристическия сектор
Включва добри практики и инструменти за повишаване управленските способности на предприятията в сектора Още

ТРУД И ЗАЕТОСТ
Евростат: 31% от населението в България на възраст между 15 и 64 г. е икономически неактивно
Процентът сред жените през миналата година е по-голям в сравнение с този при мъжете Още

ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ
В Патентното ведомство е внедрена нова версия на Портала за електронни услуги
Допълнителни механизми за улесняване и ускоряване на комуникацията с гражданите и бизнеса Още

МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
Една от най-големите британски консултантски групи е на посещение в България
За проучване възможностите за инвестиции в ИКТ и аутсорсинг сектора Още

ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Бизнес компас на Република Казахстан

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Мултинационалните компании да разкриват данъчна информация във всяка страна, в която оперират
Избягването на плащане на корпоративни данъци струва на страните от ЕС между 50 и 70 млрд. евро годишно Още

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Конгрес и панаир за природен газ в Истанбул
2-3 ноември 2017 г. Още