Брой 1 (1513), 02-01-2018
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП участва в отбелязване началото на Българското председателство на Съвета на ЕС
АОБР призовава за активно поведение и пълноценно участие при определяне на план-приема в професионалните гимназии на регионално ниво
За постигане на по-добър баланс между търсенето и предлагането на квалифицирана работна сила Още
„Балкански базар в Индия“ ще се проведе през април 2018 г.
Представяне на стоки от балканските страни в градовете Делхи и Чандигар Още

ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство

БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА
От 2018 г. отпада подаването на уведомления при липса на промяна в подлежащите на деклариране условия на труд
На сайта на ИА ГИТ са публикувани указания за подаване на декларациите Още

ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
Промяна в закона слага край на опитите за избягване на запечатването на обекти за данъчни нарушения
Подлежащият на запечатване обект ще бъде затворен независимо от евентуална промяна в субекта, който го стопанисва Още

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смесите
Редуцират се потенциално негативните ефекти от прилагането на Регламента REACH Още