Брой 204 (209), 19-10-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП
Редовно заседание на УС на Европалати се проведе в Брюксел
Председателят на БТПП бе преизбран за член на Борда на директорите на Европалати Още
БТПП участва в Международна конференция за железопътна инфраструктура и съоръжения
Конференция събра в София жп експерти от цяла Европа Още
Покана за участие в семинар: „Индия – перспективи в секторите енергетика и транспорт“
Нови членове на БТПП

ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство

ДИАЛОГ С БИЗНЕСА
Покана за представяне на предложения за програми за заетост и обучения
Целта е обединяване усилията на всички заинтересовани страни при подготовката на Националния план за действие по заетостта Още

ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Стартира процедура за подбор на проекти „Ново работно място”

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Безопасност на потребителите – проверете изтеглените от пазара продукти по целия свят само с няколко щраквания на мишката!
Открит е нов международен портал, който ще позволи на компетентните органи в цял свят да обменят информация относно опасни продукти Още