Брой 82 (2337), 28-04-2021
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП
Днес e Световният ден за безопасност и здраве при работа
Предвиждайте кризите, призовава Международната организация на труда Още
БТПП предлага услуги за бизнеса, свързани с обработка и анализ на информация
Подкрепа при вземане на управленски решения и подобряване на маркетингови стратегии на фирмите Още

ПАЗАР НА ТРУДА
Пролетният локдаун не доведе до наплив към бюрата по труда
Автор: Адриан Николов, Институт за пазарна икономика Още

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Национално участие в Международно специализирано изложение за обувна промишленост Expo Riva Schuh 2021
18-20 юли 2021 г., гр. Рива дел Гарда, Италия Още

ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство от Еnterprise Europe Network

НОВА НОРМАТИВНА УРЕДБА
Отменени разпоредби в Закона за задълженията и договорите и Наредба № Н-18
В Държавен вестник, бр. 35 от 27 април 2021 г. Още

БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА
Инспекцията по труда предлага нов софтуер за работодателите с цел самооценка на съответствието с трудовото законодателство

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейският парламент официално одобри Споразумението за търговия и сътрудничество между ЕС и Обединеното кралство
С нулеви квоти и нулеви мита в двустранната търговия и гаранции за правилата за лоялна конкуренция Още
ЕП приема важната научно-изследователска програма Хоризонт Европа
Финансиране за научни изследвания и иновации, свързани с глобални предизвикателства Още

СЕЛСКО СТОПАНСТВО
Изплатени са близо 4 млн. лева на памукопроизводителите за 2020г.
Фонд „Земеделие” изпълнява заложения индикативен график за превеждане на субсидиите към производителите Още