Споразумения за сътрудничество с Технически университет – Габрово

Съвместни дейности, насочени към подпомагане на качественото обучение на студенти и докторанти Още

Нередности при формирането на цената на природния газ

Редица обезпокоителни факти пряко влияят върху сегашния ценови шок Още

Обучение на експертите на БТПП с месторабота в Регионалните ТПП по проекта БЗУТ

Ключовите приоритети, залегнали в Стратегическа рамка на ЕС за безопасност при работа за периода 2021 – 2027 г. Още

БТПП участва във форум под надслов „Reviving Europe“

За бъдещето, предизвикателствата и приоритетите на ЕС Още

Данните управляват света

При внос в Китай е необходим GTIN за деклариране на стоките Още

Уебинар „Нови възможности за бизнес в Хонконг“

Представяне на дигитална платформа с регистрирани 2 млн. купувачи и 130 хил. доставчици Още

Тестването на онлайн платформата mindtheDATA с бизнес консултанти

Партньорите проучиха направените предложения за оптимизация Още

Правителството одобри Националния план за възстановяване и устойчивост

Предложеният вариант на Плана предвижда 59 инвестиции и 46 реформи Още

Дванадесетата конференция за управление на кредитния риск, организирана от ICAP България

Панелни дискусии сред мениджъри на водещи български и мултинационални компании. Още