Назад

Тестването на онлайн платформата mindtheDATA с бизнес консултанти


Тестването на платформата mindtheDATA бе направено в периода юли-септември 2021 с участието на 48 бизнес консултанта от България, Гърция, Полша и Испания. Всички партньори по проекта бяха ангажирани с организацията на процеса на пилотното тестване, който бе ръководен от PAIZ Konsulting Sp. z o.o., партньор по проект mindtheDATA от Полша. Целта на пилотното тестване бе да провери следното:

  • уместността на съдържанието на обучението
  • полезността на учебното съдържание като цяло
  • полезността на учебното съдържание в рамките на отделните теми
  • удобство за ползване на обучението от техническа гледна точка

Партньорите получиха обратна връзка посредством оценъчен въпросник, която показва кои аспекти трябва да бъдат оптимизирани или променени, така че цялостният инструмент да отговаря колкото е възможно повече на нуждите на бизнес консултантите в подкрепата им за МСП по въпросите на прилагането на Общия регламент за защита на данните (ОРЗД).

По отношение на уместността и полезността на обучителното съдържание, повечето тестващи са съгласни, че съдържанието на обучението като цяло съответства на тяхната работа, помагайки им ефективно да предоставят помощ и консултации на МСП по въпросите на ОРЗД.

По-конкретно за 3-те модула на обучението (Модул 1: Разбиране за личните данни и ОРЗД / Модул 2: ОРЗД и моето МСП / Модул 3: ОРЗД „Отвъд съответствието“), тестващите бизнес консултанти са оценили тяхната полезност с по-висока оценка в сравнение със самото обучение като цяло. Това би подкрепило мнението, че специфичните елементи, включени в трите модула, са от голямо значение за консултантите. Следователно материалът може да се използва ефективно по двата начина: както като последователно цяло, така и по отношение на избрани теми, които биха могли да обслужват конкретни консултантски нужди.

По отношение на онлайн средата на обучението, тестващите консултанти са посочили, че тя е удобна за потребителя по отношение на потока и последователността, навигацията, цифровите и графичните елементи, допълващи разказвателните части.

Партньорите внимателно проучиха направените предложения за оптимизация от страна на тестващите и адаптираха няколко аспекта на онлайн обучението към крайната му версия.

  • Можете да разгледате обучителната платформа mindtheDATA тук
  • Ръководството mindtheDATA за бизнес консултанти ще Ви помогне в ползването на платформата. То може да бъде свалено на английски, български, гръцки, полски и испански език тук

Следващи стъпки

Очаквайте нашите информационни събития, които ще се проведат през октомври 2021 в България, Гърция, Полша и Испания. Датите и дневният ред ще бъдат публикувани скоро!

Прочетете повече за проект Mindthedata в нашия уебсайт

Последвайте ни във Фейсбук

Свържете се с нас тук

Проектът Mindthedata се координира от Ямболска търговско-промишлена палата, България и се изпълнява съвместно с Militos Consulting (Гърция), Бизнес център за подпомагане за малки и средни предприятия - Русе (България), EQA HELLAS SA (Гърция), Innovation Training Center (Испания), PAIZ Konsulting Sp. z o.o. (Полша) и RNDO (Кипър).

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не включва одобрително становище по отношение на съдържанието, което отразява изцяло и само възгледите на авторите, и Комисията не носи отговорност за използването по какъвто и да е  начин на съдържащата се в него информация.