Становище на БТПП относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност

Праговете за ДДС трябва да бъдат съобразени с икономическите реалности в страната, с прецизни анализи на отражението върху бюджетните приходи Още

Сдружение „Клуб 9000“ с предложение за обучение – юни, 2022 г.

За ръководители, мениджъри и специалисти по системи за управление Още

БАБХ влезе в правомощията си на ГКПП „Капитан Андреево“ - контрол и пробонабиране от пратките с плодове и зеленчуци

Като гарант, че до потребителя достигат качествени и безопасни плодове и зеленчуци Още

Проучване на достъпа на граждани на трети страни до финансови услуги

Попълване на въпросник на български или английски език Още

ЕК отправя минимални препоръки към България в рамките на Европейския семестър

За намаляване зависимостта от внос на изкопаеми горива, ускоряване развитието на възобновяема енергия и диверсифициране на източниците за доставка на газ Още