Участие на БТПП във форума на Инициативата "Три морета"

За насърчаване трансатлантическите контакти в енергетиката, дигитализацията, транспорта и логистиката Още

Фестивалът "Най-доброто от Индия" бе открит в София

Търговското изложение представя стоки на повече от 50 индийски фирми Още

Европейската сметна палата публикува специален доклад за Хоризонт 2020

С цел да се преодолее трайното разделение в областта на научните изследвания и иновациите Още

Експресни оценки на паритетите на покупателна способност за 2021 година

БВП на човек от населението в България e 55% от средното равнище за ЕС-27 Още