Регионалният иновационен център в Пловдив - важно звено в иновационната екосистема

Иновативни биотехнологии, биоресурси и продукти от следващо поколение Още

IFS конференция в София

Актуална информация за стандартите IFS, обхвата, потенциалните възможности и ползите от тяхното прилагане Още

Влизат в сила промени по проект „Нова възможност за младежка заетост”

В компонента стажуване при работодател се увеличава възможността за продължителност на договора за стажуване Още

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за чужденците в Република България

Свързан с предоставянето на право на постоянно пребиваване на чужденци, извършили инвестиции или увеличили инвестициите си у нас Още

Въвежда се пълна дигитализация на имотния регистър

Създаване на електронни партиди на недвижимите имоти и електронни партидни дела с вписаните актове и приложените към тях документи Още