НСТС обсъди продължаване на бюджетните закони през 2023 г.

БТПП принципно подкрепи закона, който да действа до приемането на съответните бюджетни закони за 2023 г. Още

Предстои голяма търговска мисия в Турция

В периода 30 ноември - 1 декември 2022г. Още

Кампанията „Time to move 2022“ в Ямбол

Ямболската търговско-промишлена палата проведе поредица от събития и срещи в рамките на инициативата Още

Поглед към ключови събития на COP27 - Конференция на ООН по изменение на климата

Международната организация на работодателите отправя покана за участие в конкретни събития и дейности Още

НСИ: През 2021 г. нарастват разходите за научноизследователска и развойна дейност

Най-голям относителен дял имат разходите за НИРД в областта на техническите науки - 51.5% Още

Автомобили с нулеви емисии в ЕС от 2035 г.: какво означава това на практика

Стремежът е до 2050 г. транспортният сектор да стане неутрален спрямо климата Още