БТПП участва в разработката на дигитални учебни помагала

По линия на проект “RemoteNet” се подготвят учебни модули, които ще бъдат достъпни на български, италиански, испански, турски и английски език Още

Нови членове на Палатата

Вписани в Търговския регистър на БТПП Още

Кръгова икономика: как ЕС иска да направи продуктите по-устойчиви

Какви допълнителни мерки предлага Европейският парламент за по-малко отпадъци и по-дълъг живот на продуктите Още

Важното от плана за възстановяване: стълб 3 „Свързана България“

С фокус върху повишаването на конкурентоспособността и устойчивото развитие на районите в страната Още

Проект на Национална стратегия за цифрова трансформация на строителния сектор 2030 г. и Пътна карта за изпълнението ѝ

Създаване на условия за електронно управление на процедурите по проектиране, одобряване и изпълнение на строежите Още

ВИТТЕ Аутомотив България получи пореден сертификат Клас А

Второ разширение на производствената база в Русе, инвестицията е в размер на 23 млн. лв. Още