Цветан Симеонов се срещна с Белинда Ордис, Отговорник за "Многосекторния план за насърчаване и нови пазари" на ASTUEX

Целта на работната среща бе обсъждане на възможностите за сътрудничество между фирми от България и Автономна общност Астурия Още

БТПП и Съветът по инвестиции към нея проведоха хибриден семинар „Финансиране и подкрепа за развитие на бизнеса от различни институции и организации“

Събитието, открито от председателя на Съвета по Инвестиции Владимир Томов, бе посетено от представители на малки и средни предприятия, регионални палати, браншови организации и други Още

Д-р Васил Тодоров, главен секретар на БТПП взе участие в Regional Approach 2023 в София

Той говори за позициите на Палатата относно аспекти касаещи цените на газа и електроенергията Още

КЕВР повърди цената на природния газ за месец май

62,65 % от доставките ще бъдат от Азербайджан Още

Очакват се нови 1,3 милиона работни места по програмите за сближаване в ЕС за периода 2021—2027 г.

Финансирането ще допринесе за осигуряването на множество обществени блага, осезаеми и конкретни ползи за европейските граждани, региони и градове. Още

Европейският икономически и социален комитет и Икономическият и социален съвет на България ще задълбочат сътрудничеството си

Оливер Рьопке подчерта, че поема поста в трудни условия, но ще работи активно за постигане на по-устойчива, приобщаваща и демократична Европа. Още

Регулаторите конфискуват First Republic Bank, продават активите на J.P. Morgan

Фалитът на First Republic Bank бива определян, като най-големия след финансовата криза от 2008 г., насам Още