Приключи 111-та Международната конференция на труда /5 - 16 юни, Женева/

Делегатите приеха нова препоръка относно качественото чиракуване, резолюции за справедлив преход и защита на труда Още

Поредна инициатива на Съвета на браншовите организации „Представяне на чуждестранни търговски мисии пред българския бизнес“

С участието на търговските мисии на Република Аржентина, Кралство Белгия и Република Северна Македония Още

БТПП подкрепя инициативите на Клуб отбранителна индустрия

Регулярната месечна среща бе посветена на партньорството с Пакистан и на нарастващата роля на отбранителната индустрия за страната ни Още

Годишна среща на Камарата на инсталаторите в България

Обсъждане на актуални теми и предизвикателства пред бранша, технически и нормативни изисквания Още

На фона на европейското парично затягане, лихвите в България остават ниски, а кредитът расте

Ниските лихви по кредитите и депозитите у нас, както и ръстът в кредитирането са ясен знак, че действията на ЕЦБ имат все още твърде слаб ефект в България Още

Частично е преструктуриран план-приемът на студенти, за да се отговори на пазара на труда

В отговор на искане, отправено от национално представените работодателски организации Още

XV издание на „Kazenergy Eurasian Forum“ и „Kazakhstan Energy Week“

Водещо международно събитие в енергийния сектор в Каспийския и Централноазиатския регион Още