България отбелязва спад в Световната класация за дигитална конкурентоспособност за 2023 г. на Швейцарския институт IMD

Ясен знак за необходимостта от активна държавна и частна ангажираност за развитие на цифровите технологии Още

Предприемачи от Италия търсят сътрудничество и обмен на опит с български компании

Готови са да приемат български млади предприемачи и да работят с тях от 1 до 6 месеца в Италия Още

АХУ предлага по-облекчени условия за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Предвижда се кандидатстването за финансиране да става с по-малко документи и да отпадне изискването за представяне на документи, които са налични в публични регистри Още

Икономически център „Бургас-Несебър“

Инвестициите са високи, като по ПЧИ на човек от населението центърът се нарежда веднага след столицата Още

С надградена е-услуга бизнесът подава автоматизирано в НАП уведомления за трудови договори

Разширен е обхватът на електронна услуга, която позволява свързаност от типа „система-система" между клиентските софтуери и приходната агенция чрез софтуерен ключ Още

Използване на информационни и комуникационни технологии в предприятията през 2023 година

С фиксирана интернет връзка разполагат 89.2% от предприятията Още