Сътрудничество с китайската Академия за обучение на международни бизнес представители

Българска мисия ще гостува на Академията в периода 28 август – 13 септември, с цел двустранен обмен на знания, умения и контакти Още

БТПП представи национално проучване по европейския проект TWINING - Подкрепа за двоен преход на европейските индустрии

Експертите посочват, че индустрията се нуждае от повече информация и прозрачност, целенасочена финансова политика... Още

Корпоративните принципи на ОИСР помагат за стабилността на българската икономика

Дискусия в рамките на конференция, организирана от Комисията за финансов надзор Още

Втора високотехнологична среща за Черно море - 16 октомври, София

С фокус цифровизацията във водния сектор и Индустрия 4.0. Регистрацията е отворена Още

Институт за икономическа политика публикува своята лятна прогноза за строителния сектор в България

Инфраструктурното строителство продължава да крие потенциал за ускорен растеж Още

Публикуван е Регламент на ЕП и на Съвета, свързан с възлагането на обществени поръчки за технологии за нулеви нетни емисии

Предвидени са минимални задължителни изисквания при възлагане на обществени поръчки от публични и секторни възложители Още

Аналитичен доклад на водещи икономически сектори в Унгария: Автомобилостроене

Възможности за надграждане на икономическите отношения между България и Унгария Още

Европейски индекс на иновациите за 2024 г.

България попада в категорията „нововъзникващи иноватори“ заедно с Хърватия, Полша, Словакия, Латвия и Румъния Още