Назад

Сътрудничество с китайската Академия за обучение на международни бизнес представители
В БТПП се проведе среща с партньори от Академията за обучение на международни бизнес представители към Министерството на търговията на Китай /Academy for International Business Officials/. Председателят на палатата разговаря със Сън Жонгхе, ръководител на организацията, Пей Дзиенхуа, първи секретар в Посолството на Китай в София, и експерти.

Гостите разясниха, че отговарят за международните обучителни семинари, организирани от Китайското министерство на търговията. Академията има сътрудничество с над 170 страни от цял свят. В обученията участват представители на държавни институции, компании, бизнес асоциации. На практика обученията представляват форум за двустранен обмен на знания, умения и контакти. Всяка година над 50 000 човека участват в обученията, предимно от Азия и Африка. Академията предлага над 100 курса по различни теми, обобщени в 17 специални сфери /включително индустрия, енергетика, бизнес, търговия, култура, и др./

Председателят на БТПП представи целите и задачите на палата и подчерта активното сътрудничество с Посолството на Китай в София и много национални и регионални организации на бизнеса в азиатската страна. Той сподели и информация от процеса на подготовка на представители от България в обучение на Академията, което ще се осъществи в периода 28 август – 13 септември 2024 г. Бяха уточнени параметрите на посещението в гр. Фудоу и гр. Пекин.

Симеонов разисква с гостите и други възможности за развитие на съвместни инициативи, включително обучения в България, които да подпомогнат оптимизирането на двустранния търговски обмен, инвестициите и като цяло икономическото взаимодействие между България и Китай.