Брой 135 (392), 15-07-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП
Възможности за развитие на двустранните търговско – икономически отношения България – Либия
Работна среща на представители на ръководството на Международния институт за сигурност и сътрудничество и председателя на БТПП Цветан Симеонов Още
Проф. Стив Ханке стана Доктор хонорис кауза на БАН
Заместник председателят на БТПП Георги Стоев поздрави в края на церемонията академик Воденичаров и проф.Ханке от името на БТПП Още
Общо събрание на Български икономически форум
Участие на представител на БТПП в заседание на БИФ Още
Развитие на екобизнес партньорства и обмен на иновативни идеи в Римини 7 - 8 ноември 2013, Римини, Италия
B2B срещи за изграждане на бизнес, технологични и проектни партньорства Още

СОЦИАЛНООСИГУРИТЕЛНИ ОТНОШЕНИЯ
Определена е минималната доходност за задължителните пенсионни фондове за периода от 30.06.2011 г. до 28.06.2013 г.

ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
Fitch потвърди кредитния рейтинг на България със стабилна перспектива
Провеждането на основните структурни реформи ще направят по-силен и устойчив икономическия растеж на страната Още

ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Удължава се срокът за кандидатстване по Процедура 3.2-05 за електронно управление
Надграждане на съществуващите и изграждане на нови централни системи на електронното правителство Още

НОВА НОРМАТИВНА УРЕДБА
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 40 от 2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари
Проект за изменения и допълнения на Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе (АDR) Още