Брой 241 (499), 11-12-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП
Заместник-председателят на БТПП участва в пленарна сесия на ЕИСК в Брюксел
Мерките за възстановяване на доверието, растежа и заетостта в Европа – във фокуса на дебата Още
Обучение за приложение на стандартите GS1 в здравеопазването
Стимулиране на сектора в използването на стандартите GS1 и своевременна подготовка за очертаващите се световни тенденции - основни цели на обучението Още
Първа регионална конференция за иновации в гео-пространствените технологии за устойчива и безопасна околна среда
Използването на иновативни технологии в подкрепа на успешното усвояване на европейските фондове бе сред акцентите на конференцията Още
Представиха скандинавския опит в публично-частното партньорство и обществените поръчки

ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Търговска мисия с посещение на международна специализирана изложба WHO’S NEXT 2014, Париж
Ще бъдат включени фирми от секторите мода, облекло и текстил Още

ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ОСИГУРОВКИ
Нов ред за погасяване на задълженията за данъци и осигурителни вноски
Предвижда се първо да се погасяват главниците с изтекъл срок, а чак след това лихвите по тях Още

ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
ОП „Конкурентоспособност“ предоставя допълнително 55 млн. лв. за големи предприятия по процедурата за внедряване на иновации в предприятията
Това ще позволи да бъдат финансирани допълнително 33 големи предприятия Още

СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
Новата кибервойна и ролята на стандарта ISO/IEC 27001
Българският институт за стандартизация подготвя превод на новата и подобрена версия ISO/IEC 27001 Още
Последното проучване на ISO показва подем в системите за управление
Впечатляващ ръст (332%) отбелязва сертифицирането на системи за управление на енергия ISO 50001 Още

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
„Хоризонт 2020“ стартира с 15 млрд. евро за първите две години
Структурата и финансирането на програмата са опростени, изготвен е един-единствен набор от правила и е намалено бремето на финансовите проверки и одити. Още