Брой 245 (503), 16-12-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП и Браншовата камара на дървообработващата и мебелната промишленост с обединени усилията за работа в полза на своите членове
Среща на председателя на УС на БТПП Цветан Симеонов с изпълнителния директор на Браншовата камара на дървообработващата и мебелната промишленост Още
Кръгла маса в БТПП - „Оценка на интелектуалния труд в Република България”
Дискусия, организирана от Съвета по иновации и енергийна ефективност към БТПП с предстваители на министерства, бизнеса и науката Още
Покана за обучение - ЕЕN БТПП
„Нови подходи за оценка и подпомагане на иновационната дейност и интернационализацията на бизнеса“ Още
Новорегистрирани търговски представителства в БТПП

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
Министерството на финансите: успешно приключи частното пласиране на заемите „Schuldschein"
Реализирането на трите заема сред първокласни австрийски и германски инвеститори – показател за дългосрочните ангажименти и доверието към България Още

МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
България и Китай - нови възможности за търговско-икономически отношения и инвестиции
България- една от държавите в Европа, които успешно посрещат предизвикателствата на кризата Още

ЕКОЛОГИЯ, СО2
Проект на Инструкции за определяне на национални технически изисквания към съоръженията за третиране на биоотпадъците

ОБУЧЕНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ
Продължават обученията, организирани по проект на НСОРБ, финансиран по ОПАК
Безплатни обучения през януари и февруари 2014 г. по проект „Подобряване на общинския капацитет за предоставяне на публични услуги” - в близост до общините Още

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Насоките на EIOPA - важна стъпка за подготовката за прилагане на Директива 2009/138/ЕО (Платежоспособност ІІ)
Европейският орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване издаде насоки за подготовка на прилагането на Платежоспособност ІІ, които се приеха от КФН Още