Брой 7 (517), 10-01-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП: Агенция „Митници“ създава по-добра бизнес среда за икономическите оператори
Внедрените нови информационни модули от Агенцията подобряват административното обслужване и въвеждат системи за електронни услуги Още
БТПП и Патентното ведомство продължават сътрудничеството в сферата на индустриалната собственост
Двете организации ще провеждат съвместни семинари за популяризиране системата за закрила на патента, марката и дизайна като обекти с висок икономически потенциал Още
Обява за откриване на процедура за определяне на изпълнител с обект „предоставяне на услуги”
Предмет на процедурата е “Изработване на рекламен филм на английски език с цел капитализиране на резултатите по проект „SAGITTARIUS” Още
Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на споразумение за партньорство на Република България за 2014 – 2020 г.
Мнения и коментари се очакват до 31 януари 2014 г. Още

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Спонсорирано посещение на изложение за хотелско оборудване в Анталия
Поканват се мениджъри на хотели и ресторанти Още

ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ
Fibank подписа първото за България гаранционно споразумение по инициативата Инструмент за споделяне на риска
Подкрепа на иновативните малки и средни предприятия, като част от 7-ма рамкова програма за научни изследвания и технологично развитие на ЕК Още

ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
Стабилизация и диверсификация са ключовите приоритети в енергетиката през 2014 г.
МИЕ няма да се разделя и БЕХ няма да се закрива Още

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Майот (Mayotte) вече е част от митническата територия на Европейския съюз

ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Търг за доставка на лекарства в Република Мавриций
Краен срок за подаване на тръжните документи: 15 януари 2014 Още