Брой 59 (819), 26-03-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП и Сдружението за модерна търговия се споразумяха да работят за прилагане на добри търговски практики
Двете организации обединяват усилията си за недопускане на нелоялни търговски практики по цялата верига на доставки Още
Открита е специализираната изложба СЕКЮРИТИ ЕКСПО 2015
Най-добрите постижения в сектора охрана и сигурност; атрактивна съпътстваща програма Още
Търговски и инвестиционни възможности между Индия и България в днешните реалности
В контекста на кампанията на индийското правителство “Произвеждай в Индия” Още

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Търговски мисии в Турция – април/ май 2015

БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА
Около 207 000 предприятия са задължени да подават декларации и уведомления за условията на труд
През 2015 г. попълването става директно през интернет портал, без да е необходимо инсталиране на специален софтуер Още

ЗАКОНОПРОЕКТИ
Парламентът прие на първо четене три законопроекта за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс
Първият законопроект е внесен от МС и е свързан с европейски регламент по отношение на компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения Още

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Стратегия за цифровия единен пазар: Европейската комисия определя областите на действие
Премахване на пречките пред цифровите услуги, които твърде често остават в националните граници Още