Назад

Как да работим без загуби, да скъсяваме сроковете и разгръщаме своя бизнес – метод SMEDВАЖНО 1: Методът SMED не е ограничен единствено до бърза пренастройка и смяна на оборудване. Той е също така приложим в много и най-различни области – навсякъде, където я има нуждата от скъсяване на времената за изпълнение.

ВАЖНО 2: Методът SMED почива на два вида идеи. Едните са технически, другите са организационни.

Организационните идеи на SMED

Според идеологията на SMED всяка пренастройка или смяна на оборудване може да бъде подразбита в някакво множество от елементарни операции.

Елементарните операции може да ги разделим в две групи според нуждата машината да бъде спряна или не. Някои операции непременно налагат машината да бъде спряна или, дори да не е спряна, да не се работи на нея. Докато сменяваме ножа на струга с друг нож, дори този другият нож да е в комплекта на супорта, стругът или работи на празен ход, или сме го спрели. Операции, които, за да ги извършим, е нужно машината да я спрем, или, макар неспряна, да не работим на нея, ги наричаме „вътрешни операции“.

Имаме обаче други операции, които са изпълними и при работеща машина.

Операции, които може да изпълняваме независимо дали машината работи или е спряна, ще ги наричаме „външни операции“. Например, независимо дали машината работи или сме я спрели, и в двата случая ще можем да разконсервираме инструмент, за да сменим с него предишния инструмент.

За да изясним можем ли да превръщаме вътрешни операции (при спряла машина) във външни операции (при работеща машина), да допуснем, че се прави ремонт и предварително знаем или не знаем коя част ще подменяме.

Ако не знаем коя част е за подмяна, спираме машината, търсим коя част е дефектна, питаме има ли я на склад. Ако я има, изписваме я и я подготвяме за влагане (разопаковане, разконсервиране, проверка за годност, реглаж).

Ако я няма на склад, поръчваме я, получаваме я, завеждаме я, изписваме и подготвяме за влагане. А машината престоява разглобена и не произвежда.

Но ако знаем отнапред коя част е за подмяна, първо осигуряваме да я има и да е годна за влагане. Чак тогава спираме машината. Така превърнахме вътрешни операции по осигуряване на наличност и годност за влагане във външни операции. Ремонтът стана по-бързо. Машината престоя по-кратко.

Техническите идеи на SMED

Нека се докоснем до някои от най-работещите технически идеи на SMED.

Най-работещата идея е още когато изготвяме задание на бъдеща машина, инструмент или сменно приспособление, в самото задание да заложим изисквания оборудването да е така конструирано, че конструкцията му да позволява всякакви смени, подмени, настройки и пренастройки да може да се извършват за предварително зададени и възможно по-къси времена.

По отношение на конструкциите на машините, най-хитрите решения, които съм виждал, те са реализирани при каруселните машини в стъкларската и леярската индустрии. При тях са създадени макар частични възможности за смяна на приспособления и за правене на реглажи при работеща машина.

Втората идея е да не пристъпваме към смяна или пренастройка, преди да сме убедени, че всичките сменни елементи са изправни и профилактирани. А не да извършим смяна и да се окаже, че сме качили износен инструмент. Трета идея е сменните елементи и демонтажно монтажните средства да са близо и лесно достъпни, подредени и означени. Четвърта идея е персоналът по настройките, разместването и ремонта на оборудването да е обучен и натрениран да работи бързо и координирано.

Преди време чух по телевизията интервю с шефа на екипа на един ас от Формула 1. Научих нещо, което е куриозно. Екипът не е 18 души, както си мислех. Екипът е 25 души. Както във футбола, има селекционер и треньор.

Треньорът ги тренира. Ден преди състезанието селекционерът казва: „Тези са във форма, излизат на бокса. А тези са резерв“. Имат 20-тина състезания годишно. В другото време тренират 6 часа на ден и така постигат 2 секунди.

Персоналът по смените и настройките на оборудването трябва да е обучен и натрениран да работи бързо и координирано – по същия начин, както обучават и тренират пожарникарите бързо и координирано да изскочат от дежурните помещения, да се метнат на противопожарните коли, да стигнат до мястото на пожара и бързо и координирано да го локализират и угасят.

Плувните и алпийски спасители, както и медицинския персонал от спешна долекарска помощ, и тях ги обучават и тренират да цепят секундата на две.

Персоналът по смените и настройките на оборудване също цепи секундата.

Защо при къса серия е нужна бърза пренастройка на оборудването

Дължина на серията

Време за изработка

Време за пренастройка

Дял на времето за пренастройка

10000 броя

50000 минути

100 минути

0.2 %

1000 броя

5000 минути

100 минути

2 %

100 броя

500 минути

100 минути

20 %

10 броя

50 минути

100 минути

200 %

Ето серии с различна дължина – 10000 броя, 1000 броя, 100 броя, 10 броя. Времето за изработване на едно изделие е 5 минути, съответно времето за изпълнение на серията е, като се почне от 50000 та се стигне до 50 минути.
Времето за пренастройка не зависи от дължината на серията. Но при много дълга серия от 10000 броя делът на времето за пренастройка е само 0.2%, докато при много късата серия от 10 броя това време става вече цели 200%.
 

Още за SMED метода, който може да бъде използван в управлението на предприятия от сферата на производството, можете да продължите да четете ТУК.

Методът SMED представлява 7-ма глава от книгата на доц. Анастас Кехайов - "LEAN IN ACTION"