Назад

Конференция за ролята на бизнес общността във възстановяването и модернизацията на Украйна
Генадий Чижиков и Джон Дентън

Българската търговско-промишлена палата взе участие в хибридно събитие, организирано от Украинската търговско-промишлена палата и UNDP в Украйна на тема „Възстановяването на Украйна – ролята на бизнес организациите“. Присъстваха над 150 участници – представители на бизнес организации на национално, регионално и международно ниво, търговски палати от цяла Европа, големи украински и международни компании, медии и публични организации.

Конференцията бе открита от Генадий Чижиков, председател на Украинската търговско-промишлена палата, който изрази благодарността си към партньори от бизнес организации от близки и далечни страни за подкрепата, която предоставят на украинския бизнес и УТПП в настоящите трудни условия.

Джон Дентън, главен изпълнителен директор на Международната търговска камара, взе участие в събитието на място, в Киев и  отбеляза, че наблюдава много добра адаптивност на украинския бизнес в кризата – той показва устойчивост в изключително несигурна среда. Дентън потвърди, въз основа на срещи, които е провел в Украйна преди конференцията, че местният бизнес е отворен за сътрудничество.

Според него изграждането на капацитет в украинските компании трябва да остане приоритет, особено за разрастване на експортния потенциал на МСП в страната. Необходимо е да се положат още усилия за възстановаване на веригите за доставки от и до Украйна, по-специално в селскостопанския сектор.

В събитието се включиха още представители на украинското правителство, чуждестранни и смесени търговски палати, предприемачи.

Председателят на БТПП Цветан Симеонов отправи приветствие към участниците с видео обръщение и потвърди готовността на палатата да продължи линията на успешно двустранно сътрудничество с Украинската търговско-промишлена палата. Въпреки сложната геополитическа обстановка в Украйна БТПП и УТПП продължават да подкрепят бизнеса с организиране на множество инициативи – онлайн срещи, дискусии, форуми, обмен на информация за търсене и предлагане на стоки, услуги, партньори.

Бизнесът и бизнес организациите имат ключова роля за възстановяването на Украйна, на нейните търговски и икономически връзки, на веригите за доставки в региона, на транспортните връзки. Бизнесът трябва да е активен, да изисква, да настоява. За това съществуват търговско-промишлените палати. Тяхната роля е да подкрепят бизнес инициативите и да предават исканията и нуждите на бизнеса към правителствата.

Симеонов обяви и удостояването на Украинската търговско-промишлена палата с плакет на БТПП по повод отбелязването на 50-та годишнина от основаването на организацията в Украйна.

В рамките на конференцията бе обсъдена ролята на бизнес общността, включително МСП, в работата по плана за реконструкция и модернизация на Украйна. Дискусията бе разширена и с темата за участието на украински и чуждестранни компании в проекти за възстановяване.