Брой 130 (1641), 11-07-2018
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Заетостта на хората с увреждания – фокус на кръглата маса под патронажа на президента на Република България


БТПП представи своите виждания относно заетостта на хората с увреждания по време на конструктивна дискусия под патронажа на президента на Република България Румен Радев. Според Палатата, особено важно в условията на кадрови дефицит е активното включване на хора с увреждания като работещи, с реален принос в дейността на фирмите.

От страна на БТПП презентация пред аудиторията представи инж. Георги Илиев, който е и Председател на Българска Асоциация Труд, Здраве, Безопасност (БА ТЗБ). От Палатата участваха още главният секретар на БТПП Васил Тодоров и Олга Чугунска, главен експерт „Икономически анализи“.

Като фактор, ограничаващ трудовата интеграция, г-н Илиев отбеляза, че задължението на фирмите с персонал над 50 човека да осигурят места за трудоустрояване, е нормирано предимно за длъжности с ниска квалификация и незадоволително заплащане. Така често в практиката хората с увреждания работят на позиции, които не съответстват на пълния им потенциал и способности.

„Ненужни и нископлатени длъжности, изискващи  слаба квалификация, не са правилният подход към интеграция на хората с увреждания. Хората с увреждания е нужно да заемат работни места, които са реално необходими на компаниите“, продължи с изказването си г-н Илиев.

От друга страна, дискусионен остава и въпросът със закрилата при уволнение (предварително разрешение от Инспекция по труда) и до колко е полезен. В практиката се оказва, че това понякога е пречка работодателят да наеме лица с увреждания. А в други случай, неполучаването на разрешение за уволнение в случай, че такова е поискано, не би довело до трайно запазване на работно място на трудоустроеното лице. В основната част от случаите, на него ще му бъде предложена друга, често пъти формална длъжност, с по-ниско възнаграждение.

По-детайлна информация за можете да намерите в презентацията на инж. Георги Илиев.

В края на дискусията Президентът на Република България Румен Радев съобщи, че кръглата маса ще се превърне в ежегоден форум. Предстоят да бъдат учредени и годишни награди за компании, които наемат хора с увреждания.

НОВИНИ ОТ БТПП
Заетостта на хората с увреждания – фокус на кръглата маса под патронажа на президента на Република България
АОБР прие план за дейността си през следващите шест месеца
Предстои отправянето на предложения за реформи в здравеопазването, социалното осигуряване и образованието Още
Събитие по инициатива на Съвета по иновации към БТПП
Приветствие към участниците отправи и главният секретар на БТПП Васил Тодоров Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Предстои конференцията TRANSLOG Connect Congress 2018
Ежегодната конференция за транспорт и логистика Още
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Обсъждане в рамките на делегацията на ЕС в Кайро на пречки пред европейските фирми, които осъществяват износ за Египет
ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ
Български стартъпи ще могат да получат до 200 хил. лв. безвъзмездно финансиране
АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
Ръст на икономиката и увеличаване на износа до 2020 г. прогнозират от БАН
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ за България
Едва 1,3 млрд. лв. е получила България по оперативните програми досега
Проектите по повечето програми напредват бавно, а търговете често се бавят с години заради обжалвания Още
ТУРИЗЪМ
Китайските туристи ще нарастват с по 5% всяка година до 2023 г.
Това заяви министър Ангелкова на бизнес форум в рамките на срещата „16+1“ Още