Брой 26 (31), 07-02-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЗАКОНОПРОЕКТИ

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки

На Интернет сайта на Агенцията за обществени поръчки  http://www.aop.bg , рубрика “Нормативна уредба”, раздел “Национално законодателство” е публикуван проект на Постановление за изменение и допълнение на нормативни актове на МС, който е в процес на съгласуване. С проекта се изменят и допълват Правилникът за прилагане на Закона за обществените поръчки и Устройственият правилник на Агенцията за обществени поръчки, и се отменят НВМОП и Наредбата за осъществяване на предварителен контрол. В същия раздел е публикуван и пълният текст на правилника, в който са въведени новите разпоредби.

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП и ХТПП отменят срещите с бизнеса и отбелязването на празника на лозаря
Част от средствата, предназначени за традиционното събитие, ще бъдат целево пренасочени за подпомагане на пострадалите от наводненията в общ. Харманли Още
Среща с директора на Асоциацията за приятелство Кюрдистан – България
Ще бъде въведен по-строг контрол при вноса на стоки за цялата територия на Ирак Още
Покана за участие в семинар „Промени в социалното и здравното осигуряване”
Ще бъде направен преглед на новите моменти в законодателството, свързано със социалното и здравно осигуряване, както и в Кодекса на труда Още
ЗАКОНОПРОЕКТИ
Проект на Постановление за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки
Проектът е в процес на съгласуване Още
БАНКИ, БОРСИ, ЗАСТРАХОВАНЕ
ББР с нова програма от 100 млн. лв. за малкия и среден бизнес
Предвижда се програмата да бъде реализирана в партньорство с търговски банки при преференциални спрямо местния пазар условия Още
СЪОБЩЕНИЯ
Удължават се резервациите с чуждестранни разрешителни за български превозвачи