Брой 28 (1040), 10-02-2016
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЗАКОНОПРОЕКТИ

Промени в Закона за публичното предлагане на ценни книжа


Правителството одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗИДЗППЦК). Законопроектът има за цел да въведе в българското законодателство изискванията на Директива 2013/50/ЕС и мерки по прилагането на регламентите относно европейските фондове за рисков капитал, европейските фондове за социално предприемачество и европейските фондове за дългосрочни инвестиции. Предвижда се Комисията за финансов надзор да бъде компетентният орган по прилагането на тези регламенти.

Съгласно изискванията на Директивата, за по-голяма прозрачност по отношение на емитентите на ценни книжа със законопроекта се правят изменения в изискванията за разкриване на информация, урежда се изрично правото на избор на държава-членка по произход за емитенти от трета държава. Предвижда се задължение за публично разкриване на шестмесечни финансови отчети за дейността на емитентите, както и включването на декларация за добро корпоративно управление в годишния доклад за дейността.

В законопроекта е предвидено ежегодно да се оповестяват в отделен отчет плащанията към правителствата на държавите, в които се извършва дейността, с цел да се осигури по-голяма прозрачност на извършваните плащания към правителствата и органите на изпълнителната власт от емитентите, които развиват дейност в добивната промишленост или в дърводобива от девствени гори. С цел повишаване на правната сигурност, подобряване на прозрачността и намаляване на административната тежест за трансграничните инвеститори, се хармонизира режимът на разкриване на дялово участие за притежавани големи части от правата на глас и се разширява кръгът на финансовите инструменти, по отношение на които се разкрива дялово участие с всички инструменти с икономически ефект, сходен на акции и на права за придобиването им.

НОВИНИ ОТ БТПП
Покана за участие в Бизнес форум България – Кипър
Форумът ще бъде открит от президентите на двете страни Росен Плевнелиев и Никос Анастасиадес Още
„Календар на панаирите и изложбите в България 2016" – делови наръчник за всяка фирма
Информация за 75 събития - панаири, изложения, фестивали и др., които ще се проведат в 11 града на България Още
Нови членове на Палатата
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Първо издание на общоевропейския стартъп форум в Русе
Русенската търговско-индустриална камара – съорганизатор на събитието Още
ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ РЕСУРСИ
"Булгаргаз" ЕАД предлага газът да поевтинее с 20.6% от 1 април
Очаква се през второто тримесечие на 2016 г. да паднат доставните цени на синьото гориво Още
ЗАКОНОПРОЕКТИ
Промени в Закона за публичното предлагане на ценни книжа
Ще осигурят по-голяма прозрачност по отношение на емитентите Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Кариерно изложение за българи в чужбина - Франкфурт на Майн, Германия
Нови възможности за контакт между българския бизнес и студенти в престижни университети в Европа Още
Дискусия „Споразумението за свободна търговия между ЕС и Украйна: инструмент за поетапното укрепване на Украйна”
18 февруари 2016, София, Дом на Европа Още