Брой 174 (934), 09-09-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

АКЦИЗИ И ДАНЪЧНИ СКЛАДОВЕ

Правителството одобри законопроект за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове


Правителството одобри днес законопроект за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС) и предлага на Народното събрание да го приеме.

С цел намаляване на административната тежест и разходите за икономическите оператори са предложени множество промени, свързани с административни задължения на лицата към Агенция „Митници“ – директно освобождаване от заплащане на акциз за лицата, които използват в своята дейност денатуриран по специален метод етилов алкохол, възможности за движение на акцизни стоки, облепени с бандерол до друг данъчен склад на същия лицензиран складодържател, скъсяване на срокове за възстановяване на акциз на електрическата енергия и други.

Със законопроекта се предлага увеличаване на акцизните ставки за енергийните продукти, използвани като гориво за отопление, каквато е практиката на значителна част от държавите-членки на ЕС. Целта е предотвратяване на възможностите за злоупотреби и отклонение от акцизно облагане чрез неправомерно използване на тежки и маркирани горива не по предназначение като гориво за отопление, а като моторно гориво. Очакваният ефект за бюджета е в размер на 71 млн. лева. Предлага се включването на изричен текст, даващ право пълненето на втечнен нефтен газ в бутилки, предназначен за използване като гориво за отопление, за който акцизът е заплатен, да не се извършва в данъчен склад. Поради това се премахва забраната за пълнене на втечнен нефтен газ в бутилки в станции за зареждане на моторни превозни средства.

С промените в ЗАДС се усъвършенства контролът, осъществяван от митническите органи за ефективна превенция и борба с нерегламентираните продажби на тютюневи изделия. Забранява се държането, пренасянето и превозването на ръчно свити цигари или цигари, изработени от заготовки с филтър, в количество над 40 къса и се предлага промяна в съотношението между специфичния и пропорционалния акциз за цигарите. Предлаганата мярка от една страна ще доведе до увеличаване на бюджетните приходи, а от друга страна – до намаляване дела на потреблението на контрабандни цигари.

Съгласно изискванията на европейското законодателство за структурата и ставките на акциза върху обработен тютюн, от 01.01.2014 г. общият акциз върху цигарите трябва да представлява най-малко 60% от среднопретеглената продажна цена на дребно на освободените за потребление цигари. Този акциз не може да е по-нисък от 90 EUR за 1000 къса, независимо от среднопретеглената продажна цена на дребно. На България, Естония, Гърция, Латвия, Литва, Унгария, Полша и Румъния се разрешава да прилагат преходен период до 31.12.2017 г. за достигане на минималния размер на акциза за цигарите, като се препоръчва държавите-членки постепенно да увеличават размера на акциза. За целите на достигане на минималния акциз от 90 EUR за 1000 къса (177 лв. за 1000 къса) към 01.01.2018 г., акцизът следва да се увеличава плавно, на възможно най-малки стъпки, като се направи и съответният график за увеличаване акциза на цигарите за достигане на определените с директивата минимални нива на облагане. Съгласно директивата, специфичният компонент на акциза върху цигарите не може да е по-малък от 7,5% и по-голям от 76,5% от размера на общата данъчна тежест в резултат на натрупването на специфичния и пропорционалния акциз, ДДС, определени върху среднопретеглената продажна цена на дребно. Съобразено с това, в законопроекта се предлага специфичният акциз да бъде намален от 101 лв. на 70 лв. за 1000 къса, като едновременно с това се изменя пропорционалният акциз поетапно за достигане на минималните нива на облагане за ЕС до 01.01.2018 г. на следните стъпки: 38% от продажната цена за 2016 г., 40% от продажната цена за 2017 г. и 42% от продажната цена за 2018 година. С предложеното в законопроекта съотношение между специфичен и пропорционален акциз се постига баланс между приходите за държавния бюджет и минимално увеличение на цените на цигарите от най-ниските ценови категории. При сравнителен анализ между предложеното със законопроекта съотношение на специфичен и пропорционален акциз и действащото съотношение, включително и поетапното увеличение на акциза, очакваният максимален положителен ефект за бюджета за периода 2016-2018 г. е в размер на 119 322 783 лв. при допускания за запазване на нивата на потребление на цигари по отделните видове ценови категории.

С предложените промени в ЗАДС се въвежда и мярка за прекратяване на практиката от недобросъвестни лица, имащи задължения към Агенция „Митници“, да заобикалят заплащането на дължимите публични вземания чрез прехвърляне на дружеството-длъжник на безимотни лица и създаване на нови дружества, които да осъществяват дейност по закона.

НОВИНИ ОТ БТПП
Китайски фирми от гр. Чунцин търсят български партньори
За сътрудничество, инвестиции, туризъм и бизнес начинания Още
Новоназначеният генерален консул на България в Лос Анджелис посети БТПП
Обсъдени бяха възможностите за разширяване на търговско-икономическите отношения България - САЩ Още
Среща с президента на Българската асоциация на бизнес ангелите
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Бата Агро Есен представя най-актуалното от света на земеделието
Изложението продължава до 11 септември Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство от EEN
АКЦИЗИ И ДАНЪЧНИ СКЛАДОВЕ
Правителството одобри законопроект за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове
С промените се предлагат мерки за намаляване на административната тежест, предотвратяване на контрабандата и повишаване на приходите Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Министерството на финансите ще използва експертизата на Световната банка и на ЕБВР при създаването на Фонда на фондовете
Експертизата на двете международни финансови институции е необходима на страната ни за изпълнението на проекти... Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Нов специализиран сайт на ЕК за достъп до финансиране от различни програми на ЕС
За програмния период 2014-2020 г. Още