Брой 213 (1225), 04-11-2016
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ

МОН кани научни организации да представят резюмета на проектите си за получаване на подкрепа по конкурс на "Хоризонт 2020"


Хоризонталният приоритет на програма Хоризонт 2020: Разпространение на върховите постижения и разширяване на участието, приключва конкурсната сесия за тази година на 15 ноември 2016 г.  Лансирана на 28 юли 2016 г. програмата „WIDESPREAD-04-2017: Teaming” има за цел да подпомогне повишаването на научния и иновационния потенциал в страните и регионите, които изостават по отношение на научните изследвания и иновациите чрез създаването на нови центрове за върхови постижения или подобряване на съществуващи такива чрез сътрудничество и съвместни дейности с водещи международно признати научни институции от различна от кандидатстващата държава. Центрове ще подпомогнат тези страни и региони да поемат пътя на иновативен растеж и да изградят нови възможности, като по този начин постигнат по-конкурентна позиция във веригата на глобалните стойност.

Проектите по Teaming, принципно ще включват най-малко двама (2) партньори:

 (1) Основната кандидатстващата организация (координатор), установена в “Widening страна”, която трябва да бъде национален/регионален орган или агенция за финансиране на научни изследвания или университет или научноизследователска организация. В случай, че организацията координатор не е публичен орган, ще трябва да предостави писмо за намерение за осигуряване на дългосрочния характер и отчетността на Teaming проекта.

 (2) Университет или научноизследователска организация с международна репутация и върхови постижения в научните изследвания и иновациите.

 Партньорските организации ще трябва ясно да представят своята дългосрочна визия за създаването на нов център за върхови постижения (или модернизиране на съществуващ), която ще се домакинства в “Widening” страна. Информацията трябва да включва подробности относно дългосрочната научна и иновационна стратегия на бъдещия център, по-специално, реда и условията за добро управление на проекта между партньорите. Освен това, вносителите на предложението трябва да включват ясен анализ на това как тази стратегия ще се вписва в национален или регионален приоритет на съответната стратегия за интелигентна специализация на “Widening” страната, или еквивалентна стратегия за растеж. Съгласно изискванията на Конкурса по „Хоризонт 2020“, моля да посочите и ориентировъчна стойност на очакваното национално съ-финансиране за научна инфраструктура и етапите на неговото получаване.

 В тази връзка Министерството на образованието и науката кани потенциалните кандидати по програмата „WIDESPREAD-04-2017: Teaming” в срок до 10 ноември 2016 г. да представят кратко резюме (до 5 страници на английски език) на своите проектни предложения за оценка и получаване на писмо за намерение за финансова подкрепа от страна на Министерството. Резюметата на проектните предложения следва да бъдат изпратени и по електронен път на адрес: z.karova@mon.bg и d.asenov@mon.bg

 В допълнение, моля да укажете възнамерявате ли да кандидатствате и по конкурсите за  Центрове за върхови постижения или Центрове за компетентност по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, както и да посочите състава на бъдещия консорциум.

 

Форма на проектните резюмета:

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Представители на Института за свободен капитализъм „Атлас” проведоха среща с председателя на БТПП
По покана на Института, известният американски учен и философ д-р Ярон Брук ще изнесе лекция в София на 9 декември Още
БТПП подготвя “Календар на панаирите и изложбите в България 2017”
Заинтересованите фирми могат да включат свои събития и реклами в Календара Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Обучение за „Job Developers” в Габровската търговско-промишлена палата
Job Developer („кариерен консултант“) е квалификация, която предстои да бъде сертифицирана в ЕС Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Седмо национално изложение „Изобретения, трансфер, иновации – ИТИ`2016
9 - 12 ноември 2016 г., Национален дом на техниката, София Още
ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНА ПОЛИТИКА
Газопреносните оператори на България и Словакия ще си сътрудничат за реализацията на хъб "Балкан"
Това предвижда подписаният днес Меморандум за разбирателство между двете страни Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
МОН кани научни организации да представят резюмета на проектите си за получаване на подкрепа по конкурс на "Хоризонт 2020"
Срок за представяне на кратко резюме на проектните предложения: 10 ноември 2016 г. Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейската комисията инвестира над 220 млн. евро в екологични и нисковъглеродни проекти
Тези средства са по Програма LIFE за околната среда и действията по климата Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство