Брой 232 (2238), 02-12-2020
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ

Координирани действия на Международната организация на работодателите с Международната организация на труда


Пандемията от Covid-19 доведе до отлагане на 109-та сесия на Международната конференция на труда и до решението да не се провеждат 338-та и 339-та сесия на Управляващия орган. Групата за скрининг, която при нормални обстоятелства трябваше да определи дневния ред, както и да подпомогне работа, изигра основна роля в осигуряването на отговор на МОТ на тази неочаквана пандемия. МОР се ангажира активно в дискусиите провеждани в скрининговата група в подкрепа на заместник-председателя на МОР в МОТ, г-н Mthunzi Mdwaba. Скрининговата група изпрати редица важни препоръки към Управляващия орган, като например отмяна на ILC 2020, дневния ред и формата на 340-та сесия на Управителния съвет през октомври-ноември 2020 г. По отношение на дневния ред на сесията на Управляващия орган през ноември, заслужава да се спомене, че скрининговата група се съгласи – по-важните документи да бъдат включени в дневния ред за ноември само за информация, а по-задълбочено те да бъдат обсъдени през март 2021 г. (а именно включването на Occupational Safety and Health (OSH) в рамката на основните принципи на МОТ и дискусията относно глобалните вериги на доставки и производителността). Работодателите последователно изясняват позицията си относно важността на тези елементи и готовността им да започнат задълбочени и ползотворни дискусии през март 2021 г., но предвид виртуалния формат на сесията през ноември, работодателите са на мнение, че тези въпроси трябва да бъдат обсъдени на по-късен етап.

Работодателите постигнаха успех и по отношение на включването на Covid-19 в дискусиите на три комитета на Международната конференция на труда - за неравенството, социална защита и умения. Резултатът от проведените дискусии е важен за представяне на ролята, която МОТ трябва да изиграе като отговор на кризата.

Глобална среща на върха на МОТ

Международната организация на работодателите (МОР) беше ангажирана с договореностите на Виртуалната среща на върха на Международната организация на труда (МОТ). От 1 до 9 юли 2020 г. МОТ организира глобална среща на върха, за да обсъди въздействието на Covid-19 върху света на труда. Глобалната среща на високо равнище предостави мултифункционална платформа за социалните партньори, за осъществяване на връзка между участниците в трипартидният диалог в рамките на МОТ.

Срещата на върха беше най-голямият онлайн форум на работници, работодатели и правителства с принос от ръководители на ООН, СЗО, ОИСР и др. Първата част на срещата на върха се състоеше от поредица виртуални регионални събития, обхващащи Африка, Америка, Арабските държави, Азия и Европа. Представители на правителства, работодатели, работници и регионални организации обсъдиха въздействието на пандемията върху техните икономики, пазари на труда и обществото. Заключенията от тези събития допринесоха за дискусиите, проведени през втората седмица на Глобалната среща на върха, по време на която се включиха държавни и правителствени ръководители, както и видни глобални лидери на работодатели и синдикати.

Участието на работодателите в това събитие може да се счита за успех, тъй като предлага трибуна за работодатели и представители на бизнеса да възобновят работата си с МОТ и да формулират своите бизнес нужди и перспективите на частния сектор за бързо, устойчиво и приобщаващо възстановяване от частния сектор. Основните послания на работодателите са фокусирани върху спешната необходимост от поддържане на непрекъснатост на бизнеса и осигуряване на благоприятна среда за развитие и устойчивост. Представителите на работодателите също така отбелязаха централната роля, която МОТ трябва да заеме, за да подпомогне участниците да се ориентират през кризата и да се възстановят от нея по устойчив начин чрез укрепване на работодателските и бизнес организациите на място.

Благодарение на подкрепата, предоставена от МОР, изказванията и предложенията на многобройните представители на работодателите бяха силни, последователни и добре координирани, което спомогна за увеличаване на въздействието. МОР също така повиши видимостта и обхвата на съобщенията, доставени от членовете на групата на работодателите.

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Владимир Пенков получи приза „Адвокат на годината“ в наградите за правосъдие
Успешният юрист е член на УС на БТПП, зам.-председател на Палатата 1999-2006г. и арбитър в Арбитражния съд при БТПП от 1999г. Още
БТПП участва в Европейската среща на върха в Прага
Платформа за стратегически диалог относно общите отговори на предизвикателствата Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Предложение за изграждане на монумент „Интеркосмос България 1300“ в Стара Загора
Екипът на Търговско-промишлена палата - Стара Загора е съпричастен с инициативата Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Онлайн форум на тема „Бюджетът на ЕС за следващите 7 години - митове и реалност“
10 декември 2020 г., четвъртък, от 14.00 до 15.30 ч. Още
Голяма търговска среща Иран - Европа
Онлайн, 14-16 декември 2020 г.; крайният срок за регистрация е 6 декември Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство от Еnterprise Europe Network
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
До края на декември земеделците избират как да облагат доходите си за 5 години напред
Не е необходимо да се потвърждава ежегодно с подаване на нова декларация Още
ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ
Издаването на ПИК на НОИ вече се заявява с нова услуга на НОИ чрез мобилен електронен подпис
БАНКИ, КРЕДИТИРАНЕ
ББР е одобрила близо 23 000 физически лица и над 1000 компании от стартирането на гаранционните програми до момента
Срокът за кандидатстване по гаранционната програма за бизнеса е удължен до средата на юни 2021 г. Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕК одобри българска схема за 15 милиона евро за подпомагане на микро-, малки и средни фирми за автобусни превози
Кандидатите могат да подават заявления на стойност от 3 000 до 450 000 лева Още
МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ
Координирани действия на Международната организация на работодателите с Международната организация на труда