Брой 32 (2287), 16-02-2021
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ

IOE и WEC със съвместна позиция за устойчиво възстановяване от Covid-19


Препоръки за устойчиво възстановяване на заетостта и достоен труд

Широко разпространена икономическа несигурност, висок риск от сериозни смущения в дейността, промяна на насоките за безопасност и здраве при работа, поляризация на възможностите и нарастващ брой на хората, принудени да работят в неформалния сектор, това са някои от сериозните последици от Covid-19 за заетостта и достойния труд, подробно описани в новопубликуван  доклад на Международната организация на работодателите (IOE) и Световната конфедерация по заетостта (WEC).

Въпросът за неформалната заетост е особено тревожен според IOE и WEC, както е посочено в Политическите приоритети за пътя към устойчиво възстановяване.  Според оценките на МОТ два милиарда души – повече от 61 процента от световното население — живеят в сивата икономика. "Неформалността е слонът в стаята от много, много години, но рядко се справяме с цялостен подход и ефективни мерки. Пандемията отново показа уязвимостта на работниците и работодателите от сивата икономика, като отново поставя на дневен ред спешната необходимост от създаване на благоприятни рамкови условия за създаване на дружества във формалната икономика, наемането и разрастването им, за да се постигне пълноценен принос за нуждите и развитието на обществата и икономиките", се посочва в  съвместната публикация на двете международни организации.

За да се отговори на този въпрос, наред с другите фактори, свързани с трудовата заетост и предизвикателствата на пазара на труда, по пътя към възстановяване след кризата Covid-19 и за изпълнение на целта за устойчиво развитие, в доклада се предлага набор от препоръки за политиката за създаване на по-добър свят на труда - за хората и предприятията.

Докладът предоставя конкретни политически и регулаторни възможности за създателите на политики и социалните партньори на всички равнища на управление на пазара на труда. По-конкретно, те включват насърчаване на различни форми на работа, (повторно) разработване на политики за работа от разстояние и реорганизация на националните институции на пазара на труда и мрежи за безопасност, за да се осигури по-динамична и цифрова икономика и трудова сфера.

"Тази съвместна позиция предоставя важни насоки за 157-те организации на работодателите, правителствата и синдикатите за конкретни действия в подкрепа на националните и местните стъпки за икономическо възстановяване и създаване на среда за устойчиви предприятия. Това е важен принос към глобалните разсъждения, които се случват сега, за това как да се "изгради по-добре" – да се гарантира, че това е не само мото, но и база за реална трансформация", обясни генералният секретар на IOE Суарес Сантос.

"Бизнесът и правителствата имат своите силни страни, които могат да бъдат мобилизирани в по-добра синергия", добавя президентът на Световната конфедерация по заетостта Бетина Шалер. "Правителствата могат да улеснят и създадат благоприятна среда за растежа и устойчивостта на частния сектор, която в крайна сметка ще стимулира устойчивото възстановяване на работни места от кризата Covid-19."

Докладът IOE/WEC е на разположение  на Интернет адреси www.ioe-emp.org и на www.wecglobal.org.

НОВИНИ ОТ БТПП
АОБР обсъди с БСП и ДПС икономическите приоритети на България
АОБР планира да се срещне с ръководствата на всички партии и коалиции, за които социологическите агенции дават шанс за участие в следващия парламент Още
Отворена покана за МСП с иновативни идеи в областта на когнитивната роботика
Когнитивни автономни системи, колаборативна роботика, изкуствен интелект, информационни и комуникационни технологии Още
Sourcing Taiwan Machinery – платформа за осъществяване на контакти, преговори и бизнес отношения с водещи тайвански компании
ИНВЕСТИЦИИ В БЪЛГАРИЯ
От началото на 2021 г. са сертифицирани инвестиции за над 176 млн. лв., които ще създадат над 500 работни места
Издадени са седем сертификата за инвестиции по реда на Закона за насърчаване на инвестициите Още
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
Експертни звена и комитети ще подпомагат най-големите общини при подбора и реализацията на проектите за градско развитие по ПРР 2021-2027 г.
Неправителственият сектор и бизнесът с право на глас Още
ТРУД И ЗАЕТОСТ
Агенция по заетостта: През януари нараства броят на регистрираните безработни в бюрата по труда
Над 145 000 заети лица са били компенсирани през януари по антикризисните мерки за краткосрочна подкрепа на заетостта Още
БЪЛГАРИЯ И ЕС
Два български проекта са отличени с Наградата за европейски гражданин за 2020 г.
„Медея“ на сдружение „Легал арт център“ и „Виждам чрез музика“ на фондация „Музика за България“ Още
МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ
Нгози Оконджо-Иуеала е новият генерален директор на Световната търговска организация
Първата жена и първата африканка, избрана на този пост Още
IOE и WEC със съвместна позиция за устойчиво възстановяване от Covid-19
Препоръки за устойчива заетост и достоен труд Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Уебинар „Бъдещето на общата селскостопанска политика. Преходният период и реформата след 2022г.“
25 февруари 2021 г., от 13:00 до 14:30 часа Още