Брой 189 (1453), 04-10-2017
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ

Европейската регионална среща на МОТ се провежда в Истанбул


Десетата Европейска регионална среща на Международната организация на труда (МОТ)  се провежда от 2 до 5 октомври в Истанбул. В него участват представители на правителства, работодатели и синдикати от 51 държави от Европа и Централна Азия..

Целта на срещата, която се организира на всеки 4 години,  е да оцени прогреса, достигнат по пътя на реализацията на Програмата за достоен труд за периода след предишния форум в Норвегия през 2013 г., а също и да обсъди регионалните въпроси на днешния и утрешния ден.

Генералният директор на МОТ Гай Райдер изнесе доклад „Бъдещето на достойния труд в Европа и Централна Азия – възможности и предизвикателства”. Той призова европейските и централноазиатските страни да гарантират, че икономическият растеж върви ръка за ръка със социалния напредък. Според него макроикономическите данни за региона показват ръст, спрямо минали години, но тези цифри не трябва да прикриват факта, че безработицата остава обезпокоително висока, особено сред младите работници,  и много държави все още се възстановяват от кризата от 2008 г. Гай Райдер акцентира и върху необходимостта от зачитане на фундаменталните принципи и права на работа.

В дневния ред на срещата е включено и обсъждане на доклад относно приложението на Тристранната декларация за принципите, касаещи многонационалните корпорации и социалната политика - глобален и национален контекст на проблема за прилагане и спазване на националните и международни стандарти и правни норми в предприятията от  производствените вериги на многонационалните компании (МНК) .

Заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова взе участие в срещата и сподели, че увеличаването на заетостта и осигуряването на достойни условия на труд, съобразени с насоките и конвенциите на МОТ, са от ключово значение за преодоляване на бедността, неравенството и социалното изключване.

Представител на работодателите по време на срещата в Истанбул е  Теодор Дечев, директор „Индустриални политики“ в АИКБ.

НОВИНИ ОТ БТПП
Бизнес делегация ще посети „AGRITECH 2018” в Израел
Международно изложение за агро технологии, съпътствано от двустранни срещи и конференция Още
БТПП участва в среща с бизнес организации от ЮАР
Представени бяха положителните практики на Палатата в сферата на стандартите GS1, Арбитражния съд и Съвета по иновации Още
АДМИНИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
Предлага се законова регламентация за отпадане на изискването да се представя свидетелство за съдимост пред администрацията
Свидетелството за съдимост е един от най-често срещаните удостоверителни документи Още
МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ
Европейската регионална среща на МОТ се провежда в Истанбул
Фокусът е поставен на достойния труд в Европа и Централна Азия – възможности и предизвикателства Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Обявена е покана за набиране на проектни предложения по програма за транснационално сътрудничество „ДУНАВ“ 2014-2020
С краен срок 7 декември 2017 г. Още
От 9 октомври животновъдите кандидатстват по схемата de minimis
Документи се подават в областните дирекции на ДФ „Земеделие“ Още
БАНКИ, КРЕДИТИРАНЕ
ББР одобри и 10-те банки, заявили желание за участие в Програмата по Плана „Юнкер“
Кредитните институции ще отпускат ново инвестиционно, проектно и свързаното с тях оборотно финансиране Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Бизнес делегация по време на сесията на Междуправителствената българо-беларуска комисия за търговско-икономическо сътрудничество
Минск, Беларус, 8-10 ноември 2017 г. Още