Брой 134 (2140), 15-07-2020
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ

Становище на НАП относно попълване на декларация обр. № 1 за хотелиерство и ресторантьорство


С  § 5, т. 2 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност  (обн.  ДВ. бр. 55 от 19.06.2020 г.) бе направена промяна в приложение № 1 към чл. 9, т. 1  на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 г. като се създава нов ред 60а за хотелиерство и ресторантьорство. Промените са в сила от 01.07.2020 г.

В тази връзка на интернет страницата на НАП е публикувано Становище № 20-00-111/13.07.2020 г. относно попълване на декларация обр. №1 (приложение №1) към чл. 2, ал. 1 от Наредба №Н-13 от 17 декември 2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (Наредба №Н-13) във връзка с измененията и допълненията в приложение № 1 към чл. 9, т. 1 на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 г. (ЗБДОО) (Обн. ДВ. бр. 55 от 19 юни 2020 г.)

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Националният съвет за тристранно сътрудничество разгледа проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда
Включете се в онлайн проучване „Нуждите на МСП от обучение по дигитални умения“
В рамките на проект CVETNET Още
Представяне на иновативните подходи в дейността на Ученическия институт при Българската академия на науките
24 юли 2020 г., в БТПП Още
ТРУД И ЗАЕТОСТ
От днес стартира продължението на мярката 60/40
Регламентираната подкрепа ще се предоставя за период до 3 месеца, считано от 1 юли до 30 септември 2020 г. Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: Дефлация през юни, за четвърти поред месец от началото на годината
БАНКИ, КРЕДИТИРАНЕ
ББР: Изпълнение на програмите за подпомагане на бизнеса и физическите лица, пострадали от пандемията от COVID-19
Българската народна банка удължава сроковете в мораториума върху плащанията
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
Становище на НАП относно попълване на декларация обр. № 1 за хотелиерство и ресторантьорство
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейската комисия препоръчва да не се предоставя държавна помощ на дружества, имащи връзки с данъчни убежища
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Международна конференция „Развитие на транспортната система на Украйна: предизвикателства и перспективи“
27 – 29 октомври 2020 г., Одеса Още