Брой 38 (2044), 24-02-2020
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ДАНЪЦИ И ОСИГУРОВКИ

НАП и медицинското съсловие обсъждат облекчени СУПТО правила


Опростени правила за отчетност, с т.нар. облекчено СУПТО, се обсъждат от представителите на медицинското съсловие и екипа на НАП. По предложение на Българския лекарски съюз, Сдружението на общопрактикуващите лекари и Българския зъболекарски съюз, заедно с представители на доболничната и болнична помощ и разработчици на медицински софтуер, предстои да бъде обмислена идеята -  облекчено СУПТО, което съществува в момента за медиците, да позволява обработка на медицинска информация и за здравно неосигурени пациенти и т.нар. платен прием. По думите на медицинската гилдия, такова решение ще облекчи дейността им, без да се допускат компромиси с фискалния интерес. На срещата беше поставен и въпросът,  дали изобщо следва да се въвежда СУПТО регулация по отношение на общопрактикуващите лекари.

От НАП съобщиха, че предстоят промени в процедурата по регистриране на софтуери за управление на продажбите (СУПТО), заради множество коментари от страна на разработчици. В близките седмици НАП ще публикува наръчник за самооценка за разработчици на софтуер, както и т.нар. чеклист, който пресъздава вътрешните процедури при преглед на софтуера.

На срещата бе констатирано отново, че има значителен кръг лица, предоставящи медицински услуги, които са инвестирали време и ресурси и вече са привели дейността си в съответствие с изискванията на Наредба Н-18 и бъдещи изменения могат да ги поставят в неравнопоставено положение.

Разработчиците на медицински софтуер предложиха да се обмисли възможността при започване на медицинска процедура, за която не предстои непосредствено плащане, да не се търси връзка в реално време с фискално устройство, а данните за него да се използват като са предварително запаметени за регистрираните в обекта касови апарати. По този начин ще се елиминира рискът от затруднения в медицинската дейност при технически проблеми, смятат разработчиците. Друго предложение на разработчиците беше свързано с режимите за обучение и тест на СУПТО, които да се допуснат, но след предварително деклариране.

Друга тема, която беше дискутирана на срещата, беше изискването за нивото на детайлност на фискалните бонове, което съществува от години, но едва сега се повдига като въпрос от медицинската гилдия. От НАП съобщиха, че са издали указание по този въпрос и ще съдействат за допълнително разясняване на темата.

Участниците в срещата се обединиха около тезата, че фискалните рискове трябва да бъдат управлявани, като отчетност е необходима във всички икономически сектори, отчитайки спецификата на медицинските услуги. Независимо от това, някои промени в практиката на НАП и в разпоредбите на Наредба Н-18 могат да направят процесите по-ефективни и нискорискови.    

НОВИНИ ОТ БТПП
Палатата e сред учредителите на „Експортен хъб България“
Обсъдени са критериите, по които ще бъдат избирани компаниите, които да бъдат подкрепени чрез експортна програма Още
Традиционен панаир на Националната търговско-банкова гимназия
Учебно-тренировъчната дейност осмисля практическото обучение на учениците Още
Партньорство между БТПП и Института по творчески индустрии и бизнес към УНСС
Подпомагане на бизнеса по въпросите на интелектуалната собственост за целите на иновационното развитие Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Дискусионна кръгла маса „Демографските промени и тяхното въздействие върху пазара на труда“
27 февруари, 8.30 - 13.00 ч., Представителство на Европейската комисия Още
MINEX Kazahstan Mining and Exploration Forum
31 март – 2 април 2020 г., гр. Нур-Султан, Казахстан Още
АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
От лев към евро и монетарните котви
Автор: Петър Ганев, Институт за пазарна икономика Още
ДАНЪЦИ И ОСИГУРОВКИ
НАП и медицинското съсловие обсъждат облекчени СУПТО правила
С цел отчитане спецификата на медицинските услуги Още
ФИНАНСИ
Fitch Ratings потвърди кредитния рейтинг на България ‘BBB’ с положителна перспектива
Перспективата пред рейтинга остава положителна Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Международен търг за възстановяване на електрическата централа в гр. Халеб, Сирия