Брой 62 (2068), 30-03-2020
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ

Използвайте е-услугите на НАП и Системата за сигурно електронно връчване


Във връзка с мерките за ограничаване на пандемията от COVID-19, Националната агенция за приходите призовава отново своите клиенти да ограничат посещенията си в офисите на ведомството.

Подаването на данъчните и осигурителни декларации и документи, както и плащането към бюджета  могат да се извършват чрез портала за е-услуги на НАП https://inetdec.nra.bg/ – с персонален идентификационен код (ПИК) на НАП или с електронен подпис.

Освен портала за електронни услуги на НАП, потребителите могат да изпратят или получат писмо, или друг вид кореспонденция с приходната администрация, чрез официалния електронен адрес на Агенцията, както и чрез Системата за сигурно електронно връчване. Тя дава възможност за водене на кореспонденция по електронен път - подаване на жалби, сигнали, искания и др. , като позволява изпращане и/или получаване на електронни документи за и от публични органи, физически и юридически лица, включително за много други ведомства освен НАП.

Използването на системата изисква регистрация и наличието на валиден електронен подпис или ПИК на НОИ. Комуникацията със Системата за е-връчване замества класическия метод за препоръчана поща, в съответствие с чл. 44, чл. 43, чл. 26, ал. 2 и ал. 4 от Закона за електронно управление. От 18.03.2020 г. има възможност за издаване на едномесечен безплатен електронен подпис от доставчици на удостоверителни услуги, които ще предоставят онлайн възможност за заявяване на подписа. Повече информация можете да получите https://egov.bg/wps/portal/egov/topical/be7210e2-457c-4b74-b8cc-f919ecffc9fe

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП: Икономически, а не секторни критерии да доминират при компенсиране на работодатели, засегнати от кризата
БТПП предлага услугата "Оценка на иновационен капацитет" изцяло дистанционно
Заявете ваучер за БЕЗПЛАТНА оценка до 13 април Още
Засилен интерес от страна на фирмите към БГ БАРКОД
Производители и притежатели на търговски марки от различни сектори активно въвеждат информация за своите продукти Още
БИЗНЕС И КОРОНАВИРУС
България предлага ЕК да предостави възможност за прилагане на извънредна мярка COVID-19 в сектор „Селско стопанство“ и „Хранително-вкусова промишленост“
Безплатен достъп до документи за четене на CEN за лични предпазни средства
За улесняване на алтернативното производство на лични предпазни средства и медицински изделия Още
Държавна помощ: Европейската комисия изменя застраховането на краткосрочни експортни кредити с оглед на икономическите последици от COVID-19
БИЗНЕС СРЕДА
НСИ: Влошаване на бизнес климата през март
В промишлеността, търговията на дребно и сектора на услугите Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
Използвайте е-услугите на НАП и Системата за сигурно електронно връчване
Водене на кореспонденция по електронен път - подаване на жалби, сигнали, искания и др. Още
АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
13 000 фирми в Еврозоната застрашени от фалит заради кризата с COVID-19
Увеличението на несъстоятелностите в региона през 2020 година може да достигне 20%, прогнозира Euler Hermes Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейската комисия откри консултация относно митническото сътрудничество ЕС – Китай
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Конференция "Online Advertising 2020" - безплатна за всички!
Live Stream, 2 април от 10 до 19 ч. Още