Брой 167 (172), 28-08-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Използването на АТА карнети пести не само време, но и финансови средства


Карнетът АТА е международен унифициран митнически гаранционен документ за временен внос, износ и транзитно преминаване на стоки, съгласно Международната Конвенция АТА и Истанбулската Конвенция за временен внос. Съгласно българското законодателство, режимът за използването му е уреден в Правилника за прилагане на Закона за митниците.

България се присъединява към Конвенцията АТА през 1964 г., а прилагането й започва от 1967 г. От този момент БТПП е издател и гарант на карнета АТА. На това основание, Палатата е член на Международната гаранционна верига АТА, създадена към Световната федерация на търговските палати.

Карнетът АТА се използва за всички страни, подписали Конвенцията, като гаранти по него са следните организации: Списък на държавите подписали конвенцията

Митните сборове, дължими за стоките, поставени под покритието на АТA карнета, са гарантирани от Международна гаранционна верига.

Предимства за използване на карнет АТА:

 • улесняване се лицата, които временно внасят, временно изнасят и транзитират стоки;
 • предвидимост на разходите;
 • елиминиране на необходимостта от попълване на национални митнически документи;
 • опростяване и ускоряване на митническите процедури, като се избягва заплащането на митнически депозити;
 • веднъж издаден, документът може да се използва в неограничен брой страни, в срок от една година от деня на издаването му (само с един карнет АТА едни и същи стоки могат да вземат участие в много изложби, панаири и други мероприятия, провеждани в различни страни в рамките на една година);
 • карнет АТА се използва при износ, внос и транзитно преминаване на:
  • експонати за участие в международни панаири, изложби, презентации и други представителни мероприятия;
  • професионални материали и оборудване - музикални инструменти, компютърна техника, офис оборудване, телевизионна, видео- и кино апаратура, театрален и цирков реквизит и др.;
  • промишлени образци;
  • произведения на изкуството; исторически музейни реликви;
  • спортни съоръжения и др.
 • стоките, движещи се под покритието на карнет АТА, могат да бъдат превозвани с всякакъв вид превозни средства - самолет, влак, автомобил, камион и др. Единственото задължително условие по Конвенцията е стоките да бъдат върнати обратно в страната във вида, в който са изнесени и в срока на валидността му, който не може да надвишава една година от деня на издаването му.

Процедура по издаването на АТА карнетите
За да се получи АТА карнет, е необходимо:

 • да се попълнят унифицираните формуляри със всички необходими данни,обозначени в тях и се опишат стоките;
 • да се сключи договор за издаването и гарантирането на карнета от страна на БТПП;
 • да се внесе депозит в БТПП;.
 • да се плати такса за издаването на карнета.

Карнетите се обработват и издават в БТПП за срок от един ден. След тяхното използуване същите трябва да се върнат в Палатата.

За контакти: Росица Спасова, тел.: 02/8117 551, atakar@bcci.bg

НОВИНИ ОТ БТПП
Използването на АТА карнети пести не само време, но и финансови средства
БТПП е издател и гарант на тези международни унифицирани митнически документи Още
БТПП организира участие на фирми в Международния технически панаир в Пловдив
Тазгодишното издание на панаира ще премине под знака на отбелязване на 120 години от Първото българско земеделско-промишлено изложение Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Покана за участие в семинар-обучение, организирано от Българска асоциация за изолации в строителството
Темата е „Наредба №2 на МРРБ за проектиране, изпълнение, контрол и приемане на хидроизолации и хидроизолационни системи на сгради и съоръжения” Още
БИЗНЕС СРЕДА
НСИ: Стопанската конюнктура през август 2012 г.
Общият показател на бизнес климата се понижава с 3.3 пункта спрямо юлското си равнище Още
ЗАКОНОПРОЕКТИ
Законопроект за допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата
Със законопроекта се дава специална правна уредба по въпроси, свързани с проектирането и изграждането на енергийни обекти върху или под морското дъно Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Покани за международни събития, получени в БТПП