Брой 3 (260), 04-01-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Мястото на България в световните класации 2012


През 2012 г. излязоха поредните доклади на водещи международни огранизации, които оценяват развитието на страните. След преглед на някои от по-известните индекси и класации, изготвен от икономически анализатори в БТПП, можем да посочим, че България е подобрила позициите си:

  • В „Индекса на логистичните услуги” сме на 36-то място сред 155 страни като напредъкът ни е впечатляващ – с 27 позиции спрямо докладът от 2010 г., когато сме на 63-то място. По всички критетии на индекса се отчита подобрение, но най-значимо е в инфраструктурата и своевременността на услугите.
  • Според „Индекса на глобалната конкурентоспособност 2012-2013” страната ни заема 62-ро място, изкачвайки 12 позиции спрямо доклада от 2011-2012 г. (74-то място). От критериите, включени в индкеса, най-добра оценка получаваме за макроикономическата стабилност, а най-лоша за дейността на институциите.
  • Индекс на право на собственост” поставя страната ни на 62-та позиция от общо 130 държави, а година по-рано мястото ни е 64-то. Все още в подиндекса „право на физическа собственост” имаме най-неблагоприятна позиция.
  • В „Класацията на световната конкурентоспособност” сме на 54-то място, при 55-та позиция в предишното издание. Въпреки незначителната промяна в положителен аспект, страната ни остава в дъното на подреждането сред 59 участващи държави.

Обезпокоителни остават докладите, публикувани през 2012 г. за икономическата свобода и бизнес средата, според които България влошава мястото си в международен аспект:

  • В индекса за „Икономическата свобода по света” отчитаме по-значително влошававане за България: 45-то място, при 28-ма позиция в доклада от 2011 г. Най-лошо оценени са „законодателна структура и неприкосновеност на частната собственост” като критерии в класирането.
  • В доклада „Doing Business 2013” страната ни е на 66-то място сред 185 държави по „Индекс на правене на бизнес”. По-добра позиция в международен план сме имали в предходния доклад, когато България е на 59-ро място. Най-лошо е класирането ни по подиндексите „свързване с електричество” и „получаване на разрешение за строеж”.
  • В класацията „Най-добри страни за бизнес”, където България пада от 47-ма на 49-та позиция, според доклада от 2012 г. Най-неблагоприятна оценка получаваме по критериите „иновации” и „корупция”, включени в класирането.
  • В „Индекс на икономическата свобода” България пада с едно място – на 61-ва позиция в доклада от 2012 г., при 60-то място през 2011 г., от общо 179 държави.

През 2012 г. международната организация Transparency International публикува „Индекс на възприятие на корупцията” по нова методология (не позволява сравнимост със предишните изследвания) и там сме на 75-то място. С по-лоша позиция от нас сред страните членки на ЕС е само Гърция.

БТПП напомня, че тези индекси и класации са важен ориентир за областите, в които България трябва да извърши промени за по-добра бизнес среда и повече инвестиции.

В тази насока едно от последните проучвания на БТПП показаха, че бавното административно обслужване, несигурността в законодателната среда и корупцията са основните пречки за бизнес през 2012 г. – проблеми, които се потвърждават и от външната оценка на водещите международните огранизации.

Подробна информация за посочените индекси и класации можете да получите от отдел „Икономически анализи и политика” в БТПП, тел.: 02/8117 411, e-mail: ikan@bcci.bg.

НОВИНИ ОТ БТПП
Мястото на България в световните класации 2012
България не е сред най-добрите и богати икономики, но може да върви напред Още
Подписан е нов договор с Министерството на външните работи за легализация на документи
Палатата предлага преводи на документи на повече от 20 езика Още
Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
В средата на 2015 г. трябва да започне експлоатацията на междусистемната газова връзка със Сърбия
Проектът цели реална диверсификация на доставките на синьо гориво Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ОСИГУРОВКИ
НАП: Данъкът върху лихвите по депозитите не се декларира в данъчната декларация
Задължение на банката, в която има депозит, е да изчисли, удържи и внесе по сметката на НАП този данък Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Търговски мисии в Турция