Назад

Новите глобални данни показват значително нарастване на съвременното робство


Според току-що публикувания доклад на Международната организация на труда  (МОТ) принудителният труд и принудителният брак са се увеличили през последните пет години.

Международната организация на труда (МОТ и Международната организация по миграция (МОМ) току-що публикуваха нов доклад: Глобални оценки на съвременното робство: принудителен труд и принудителен брак за 2021 г. Тези обширни нови оценки следват предходните оценки за 2016 г., издадени през 2017 г.

Както и през 2016 г., глобалните оценки за 2021 г. са получени от множество източници на данни, тъй като нито един източник не е бил достатъчно надежден. Основните източници на данни са национално представителни проучвания на домакинствата - 68 проучвания на принудителния труд и 75 проучвания на принудителния брак. Глобалните оценки не осигуряват регионални, национални или секторни разбивки на принудителния труд поради отсъствието на националните оценки.

Докладът е на разположение на английски, френски и испански ТУК  

Някои от основните констатации на доклада включват:

  • Принудителният труд и принудителният брак се увеличиха значително през последните пет години. Още десет милиона души са били в съвременно робство през 2021 г. в сравнение с глобалните оценки за 2016 г. Жените и децата остават непропорционално уязвими.
  • Петдесет милиона души живееха в съвременно робство през 2021 г. От тези хора 28 милиона са били в принудителен труд, а 22 милиона са били затворени в принудителни бракове.
  • Съвременното робство се среща в почти всяка страна по целия свят и разпределени в етнически, културни и религиозни линии. Повече от половината (52 на сто) от целия принудителен труд и една четвърт от всички принудителни бракове могат да бъдат намерени в страни със среден доход или държави с високи доходи.
  • Повечето случаи на принудителен труд (86 на сто) се откриват в частния сектор, а наложеният от държавата принудителен труд представлява 14 на сто от хората в принудителен труд.
  • Има повече от три пъти по-голяма вероятност работниците мигранти да бъдат в принудителен труд, отколкото възрастните работници, които не са мигранти.

Докладът предлага също така няколко препоръчителни действия и политически приоритети за справяне с принудителния труд и принудителния брак,  с времеви хоризонт до 2030 г. за прекратяване на съвременното робство.

За да обсъдите този доклад и най-скорошните развития в областта на бизнеса и правата на човека, можете да участвате в следващата среща на работната група за политиката на МОР по въпросите на бизнеса и правата на човека, която се провежда онлайн на 27 септември 2022 г. от 14:30-15:30 часа (CEST) регистрирайте се тук .