Брой 29 (2035), 11-02-2020
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ

НСИ: Спад на промишленото производство през декември


По предварителни данни през декември 2019 г. индексът на промишленото производство намалява с 1.8% спрямо ноември и с 1.5% спрямо декември 2018 година, съобщи Националният статистически институт.

За месец добивната промишленост се увеличава с 4.1%, а енергетиката - с 0.4%, докато в преработващата промишленост има намаление с 2.3%.

По-значителен спад през месеца статистиците отчитат в производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета - със 17.1%, производството на тютюневи изделия - с 16.2%, производството на метални изделия, без машини и оборудване - с 14.4%, печатната дейност и възпроизвеждането на записани носители - с 13.1%.

По-съществено увеличение е регистрирано при производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти - с 11.8%, производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 6.6%, производството на изделия от други неметални минерални суровини - с 6.4%, производството на химични продукти - с 5.5%.

Спрямо година по-рано ръстът в добивната промишленост е с 4.6%, а спадът при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ е с 9.3%, както и в преработващата промишленост - с 0.1%.

Най-значителен е годишният спад в цигарената индустрия - с 32.4%, ремонта и инсталирането на машини и оборудване - със 17.1%, производството на лекарствени вещества и продукти - с 16.1%, производството на машини и оборудване с общо и специално предназначение - с 14.1%.

Най-голям ръст е отчетен при производството на превозни средства, без автомобили - с 41%, производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти - с 32.2%, производството, некласифицирано другаде - с 29.0%, производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета - с 10.4%.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Декларация на АОБР относно цената на електроенергията за индустрията в България
Българската индустрия плаща от 20 до 50 на сто повече за електроенергия от конкурентите си в Европа Още
Развитието на транспортния сектор – тема на среща в Палатата
Необходимост от дигитализация на транспортния процес и редица промени в нормативната база Още
Предстоящо: Българо-кипърски бизнес форум в БТПП, 26 февруари 2020 г. от 9 часа
По повод официалното посещение в България на президента на Република Кипър Още
Покана за участие в бизнес срещи в Бурса – сектор хранителна промишленост, март 2020 г.
Заявки до 13 февруари Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Постановление за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки
Привеждане на подзаконовата нормативна уредба в съответствие с измененията и допълненията в ЗОП Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: Спад на промишленото производство през декември
По-значителен в производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета и в производството на тютюневи изделия Още
МЕЖДУНАРОДНА ТЪРГОВИЯ, ПАЗАРИ
Коронавирусът поразява глобалната търговия с 26 млрд. щ.д. загуби седмично
Прогноза на Euler Hermеs - лидер в застраховането на търговски кредити Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Изкуствен интелект: как да бъдат ограничени рисковете за потребителите
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Конференция в сферата на компютърните програми и технологии за банкови и финансови услуги „Europe India Fin Tech Summit 2020″