Брой 52 (2058), 16-03-2020
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ТРУД И ЗАЕТОСТ

НСИ: През 2019 г. коефициентът на безработица е 4.2%


НСИ публикува резултатите от наблюдението на работната сила през 2019 г.

 • През 2019 г. икономически активните лица на възраст 15 - 64 навършени години са 3 276.4 хил., или 73.2% от населението на същата възраст.
 • Общият брой на заетите лица e 3 233.1 хил., или 54.2% от населението на 15 и повече навършени години. От тях 1 732.1 хил. (53.6%) са мъже и 1 501.1 хил. (46.4%) са жени.
 • Заетите лица на възраст 15 - 64 навършени години са 3 136.3 хиляди. Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 70.1%, съответно 74.1% за мъжете и 66.0% за жените.
 • Коефициентът на заетост за населението на възраст 20 - 64 навършени години е 75.0%, или с 2.6 процентни пункта по-висок в сравнение с 2018 година. При мъжете коефициентът на заетост за тази възрастова група се увеличава с 2.8 процентни пункта, а при жените - с 2.4 процентни пункта, като достига съответно 79.3 и 70.7%.
 • Коефициентът на заетост за възрастовата група 55 - 64 навършени години достига 64.4% (69.2% за мъжете и 59.9% за жените). В сравнение с 2018 г. той нараства с 3.7 процентни пункта - с 3.8 процентни пункта при мъжете и с 3.5 процентни пункта при жените.
 • Безработните лица са 142.8 хил., от които 82.3 хил. са мъже и 60.5 хил. - жени. В сравнение с 2018 г. броят на безработните лица намалява със 17.6%.
 • Коефициентът на безработица намалява с 1.0 процентен пункт в сравнение с 2018 г. и достига 4.2%. За същия период коефициентът на безработица при мъжете намалява с 1.2 процентни пункта, а този при жените - с 0.8 процентни пункта, като достига съответно 4.5 и 3.9%.
 • Коефициентът на безработица за възрастовата група 15 - 29 навършени години е 6.9%. В сравнение с 2018 г. този коефициент намалява с 1.4 процентни пункта.
 • Продължително безработни (от една или повече години) са 81.0 хил., или 56.7% от всички безработни лица. Коефициентът на продължителна безработица е 2.4% - съответно 2.6% за мъжете и 2.2% за жените.
 • Икономически неактивните лица на възраст 15 - 64 навършени години са 1 197.7 хил., от които 505.8 хил. са мъже и 691.9 хил. са жени. Коефициентът на икономическа неактивност (15 - 64 навършени години) е 26.8% - съответно 22.4% за мъжете и 31.3% за жените.
 • Броят на обезкуражените лица на възраст 15 - 64 навършени години е 61.7 хил., или 5.2% от всички икономически неактивни лица в същата възрастова група.
 • Относителният дял на рано напусналите образование и обучение от населението на възраст 18 - 24 навършени години е 13.9% (при 12.7% през 2018 година).
 • Относителният дял на лицата с висше образование от населението на възраст 30 - 34 навършени години е 32.5%, с 1.2 процентни пункта по-нисък в сравнение с 2018 година.
 • Относителният дял на незаетите и неучастващи в образование и обучение от населението на възраст 15 - 29 навършени години е 16.7% (при 18.1% през 2018 година).
НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП започва обучение за специалисти по онлайн експортни дейности
Квалификационният курс покрива 15 теми, разделени на модули по обща икономическа подготовка и специализирани модули Още
Покана за седмото издание на "Конкурса за иновации"
Категории: „Най-добър иновативен проект за 2019 г.“, „Най-успешно иновативно предприятие“ и „Най-перспективен иновативен старт ъп“ Още
БИЗНЕС И КОРОНАВИРУС
Възможност за европейско финансиране на стартиращи и МСП
Разработващи технологии и иновации, които могат да подпомогнат лечението, тестването, мониторинга на разпространението на коронавирус Още
M3 Communications Group, Inc. ще предоставя безплатни PR услуги на НПО с цел по-добра информираност за коронавируса
Системите за озониране на Елфи-Тех спират разпространението на коронавируса
Търговско-промишлена палата Стара Загора съдейства активно за развитие и разширяване на приложението на електрофизичните технологии на Елфи-Тех ООД Още
ТРУД И ЗАЕТОСТ
НСИ: През 2019 г. коефициентът на безработица е 4.2%
Основни резултати от наблюдението на работната сила Още
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
Обнародвано е допълнение в Закона за обществените поръчки
Относно закупуване от възложителите на медицински изделия и лични предпазни средства Още
ГЛЕДНА ТОЧКА
България и еврото. Няколко думи около една дискусия.
Автор: Румен Аврамов Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
Месечната инфлация за февруари е 0.1%
Средногодишната инфлация е 3.2%. Още