Брой 142 (1154), 26-07-2016
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

СТАТИСТИКА И ОТЧЕТНОСТ

НСИ стартира наблюдение на продължаващото професионално обучение на заетите лица в предприятията за 2015 година


НСИ започна провеждането на наблюдение на продължаващото професионално обучение на заетите лица в предприятията за 2015 година, което е включено в Националната статистическа програма за 2016 г. със задължителен характер на участие.

Изследването се провежда веднъж на пет години във всички държави - членки на ЕС, по единна методология съгласно Регламент (ЕС) № 1153/2014.

В изследването се наблюдава извадка от 4500 предприятия (фирми, организации, ведомства) с десет или повече заети лица. Отчетните единици, попаднали в извадката, получават уведомително писмо по електронна и/или обикновена поща от ЦУ на НСИ и/или от териториалните статистически бюра.

Наблюдението ще предостави важна информация за провеждането на различните форми на професионално обучение, постигнатите резултати и началното професионално обучение в България.

Повече информация за методологията на наблюдението, както и резултатите от предходни изследвания, може да се намери в рубриката „Статистически данни”, раздел „Образование и учене през целия живот”/„Продължаващо професионално обучение на заетите лица”: http://www.nsi.bg/bg/node/3518/.

Формулярът може да бъде изтеглен от: http://www.nsi.bg/bg/node/13838/

НОВИНИ ОТ БТПП
Техническата индустрия - нов основен сектор за развитие и внедряване на стандартите GS1
Постигане на оперативна съвместимост в дигиталния свят Още
Покана за участие в международен форум и двустранни срещи за бизнес сътрудничество в сектор „Храни“
„Marketplace Austria Food 2016“, 12 октомври 2016 г., Виена Още
Нови членове на Палатата
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Български проект за безопасен интернет спечели конкурс по Механизма за свързване на Европа
Предложение на Фондация „Приложни изследвания и комуникации“, Асоциация „Родители“ и „ДеКони Интернешънал“ АД Още
МИТНИЦИ И МИТНИЧЕСКИ РЕЖИМ
Публикувани са регламентите, въвеждащи от 1 юли 2016 г. Автономните мерки за суспендиране на митата
15 август 2016 г. е крайният срок за подаване на искания, които ще се прилагат от 1 юли 2017 г. Още
СТАТИСТИКА И ОТЧЕТНОСТ
НСИ стартира наблюдение на продължаващото професионално обучение на заетите лица в предприятията за 2015 година
В изследването се наблюдава извадка от 4500 предприятия с десет или повече заети лица Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Изложения на Helexpo Greece и възможност за ползване на "Програмата потенциални клиенти"