Брой 122 (1134), 28-06-2016
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

БИЗНЕС СРЕДА

НСИ: Бизнес климатът се подобрява през юни


През юни 2016 г. общият показател на бизнес климата се покачва с 0.9 пункта спрямо май. Повишение е отчетено във всички сектори с изключение на строителството, се вижда от публикуваните днес данни на Националния статистически институт.

Бизнес климатът в промишлеността нараства с 0.8 пункта спрямо май, което се дължи на оптимистичните оценки на промишлените предприемачи за настоящото бизнес състояние на предприятията. Мненията им за сегашната производствена активност обаче са по-резервирани, докато в очакванията им за дейността през следващите три месеца се наблюдава подобрение. Несигурната икономическа среда остава основният проблем за развитието на бизнеса, посочен от 49.7% от предприятията.

През юни съставният показател "бизнес климат в строителството" се понижава с 1.8 пункта в резултат на по-резервираните очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. По тяхно мнение сегашната строителна активност е леко намалена в сравнение с предходния месец, като и прогнозите им за дейността през следващите три месеца са по-неблагоприятни.

Освен несигурната среда конкуренцията е втори по важност фактор, затрудняващ строителните компании.

Подобрението на средата в търговията на дребно за месец е с 0.9 пункта. Оценките на търговците за сегашното състояние на фирмите им са по-добри, отколкото преди месец, но очакванията за продажбите и поръчките към доставчиците са по-резервирани. Конкуренцията в бранша, несигурната икономическа среда и недостатъчното търсене са основните пречки за търговците.

В сектора на услугите подобрението е най-голямо - с 3.9 пункта, главно поради по-оптимистичните очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. Те очакват, макар и с известни резерви, търсенето през следващите три месеца да продължи. Освен несигурната среда конкуренцията също се посочва като пречка за бизнеса.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
СТИВ–Казахстан и БТПП обсъдиха възможности за бъдещо взаимодействие
Ще се надгражда постигнатото от наскоро осъществената визита на бизнес делегация в Астана Още
БТПП участва в семинар за стратегиите и практическите решения за подобряване безопасността и здравето при работа в микро и малки предприятия
Проведе се Годишна координационна среща на европейските информационни мрежи в България
Специално внимание бе отделено на текущото състояние на Плана за инвестиции за Европа Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Покана от Министерство на икономиката за среща с малкия и средeн бизнес
30 юни 2016 от 16.30 ч. в сградата на Министерство на икономиката (София, ул. Княз Александър I, 12) Още
БИЗНЕС СРЕДА
НСИ: Бизнес климатът се подобрява през юни
По-неблагоприятни прогнози eдинствено в строителството Още
ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНА ПОЛИТИКА
КЕВР утвърди цената на природния газ от 1 юли 2016г.
Новата цена на газа е с 9,97% по-ниска от досегашната цена за второто тримесечие Още
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
МСП и интелектуалната собственост в Европейския съюз
Изследване на EUIPO за връзката между правата върху интелектуалната собственост и фирмените резултати Още