Брой 21 (1533), 30-01-2018
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ

НСИ: Производствените цени растат с 4% през декември


Общият индекс на цените на производител през декември 2017 г. нараства с 4.1% в сравнение със същия месец на 2016 година, показват данните на НСИ. Увеличение на цените е отчетено при: производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 10.1%, добивната промишленост - със 7.9%, и преработващата промишленост - с 2%.

В преработващата промишленост по-съществено увеличение на цените се наблюдава при производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 6.9%, при производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон - с 5.3%, както и при производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета - с 4%, а намаление е регистрирано при производството на превозни средства, без автомобили - с 3.5%, и при производството на компютърна техника, електронни и оптични продукти - с 2.8%.

Данните на статистиката сочат, че цените на вътрешния пазара нарастват на годишна база повече от тези на външния. През декември те се повишават с 5.1% спрямо декември 2016 г. Увеличение на цените е регистрирано при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 10.1%, в добивната промишленост - с 4.2%, и в преработващата промишленост - с 2.2%.

По-високи цени в преработващата промишленост спрямо декември 2016 г. са отчетени при: производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 6.3%, производството на химични продукти - с 4.5%, и производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета - с 3.4%. Намаление на цените се наблюдава при производството на компютърна техника, електронни и оптични продукти - с 0.6%, и при производството на изделия от други неметални минерални суровини - с 0.3%.

Спрямо ноември общият индекс на цените остава на същото ниво. По-високи цени са регистрирани в добивната промишленост - с 4.6%, при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 0.3%, а в преработващата промишленост е отчетено намаление - с 0.4%.

По-съществен спад на цените в преработващата промишленост се наблюдава при производството на основни метали - с 2%, както и при производството, некласифицирано другаде - с 0.4%, а увеличение е отчетено при производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон - с 0.6%, както и при ремонта и инсталирането на машини и оборудване и при производството на химични продукти - по 0.5%.

Цените на международния пазар през декември 2017 г. нарастват с 2.3% в сравнение със същия месец на 2016 година.

В преработващата промишленост увеличението на цените е с 1.7%. По-високи цени са отчетени при: производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон - с 14.3%, производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - със 7.7%, и производството на изделия от каучук и пластмаси - със 7%. Намаление на цените се наблюдава при производството на превозни средства, без автомобили - с 4.7%, и при производството на компютърна техника, електронни и оптични продукти - с 4%.

Спрямо ноември цените спадат с 0.2% в сравнение с предходния месец.

В преработващата промишленост е отчетен спад на цените с 0.9%. По-съществено намаление е отчетено при производството на основни метали - с 2.4%, при производството на мебели - с 1.9%, и при производството, некласифицирано другаде - с 0.5%, а увеличение се наблюдава при производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон - с 1.1%, и при производството на изделия от каучук и пластмаси - с 0.6%.

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Призив към членовете на национално представителните работодателски организации
Относно организиране на протест срещу спекулативното увеличаване на цените на електроенергията Още
Проучване на БТПП за нагласите на бизнеса за сътрудничество с чуждестранни партньори
Китай е най-предпочитаната дестинация за делови пътувания Още
Кампания за публикуване на финансови отчети за 2017 година
От тази услуга могат да се възползват всички предприятия, които са задължени да публикуват ГФО чрез икономическо издание или интернет Още
Нови членове на Палатата
БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА
От 01.01.2018 г. не се подава уведомление при липса на промяна в подлежащите на деклариране условия на труд
Остава задължението да бъдат подавани декларации от новосъздадени предприятия Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: Производствените цени растат с 4% през декември
Чувствително увеличение при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 10.1% Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейската комисия получи мандат по преговорите с Обединеното кралство за преходния период след Брекзит
Преходният период трябва да приключи най-късно на 31 декември 2020 г. Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Търговски мисии в Турция, март 2018
Разходите по настаняването на одобрените за участие български фирми се поемат от Министерството на икономиката на Република Турция Още
Възможност за безплатно участие в 6-тото издание на Международното селскостопанско изложение „AGRITEQ 2018” в Доха, Катар
20 - 22 март 2018 г. Още