Брой 210 (970), 30-10-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ

Продължава тенденцията на спад на производствените цени


Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през септември 2015 г. се понижава с 0,1% под равнището от предходния месец. Това сочат публикуваните днес данни на Националния статистически институт (НСИ).

Най-голямо намаление е регистрирано в добивната промишленост, където цените са се понижили с 1,9 на сто. Спад е отчетен и в преработващата промишленост – с 0,6 на сто, докато при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ е отчетено увеличение - с 0,9%.

В преработващата промишленост намаление на цените спрямо предходния месец се наблюдава при производството на основни метали - с 0,9%, на изделия от каучук и пластмаси - с 0,6%. От НСИ посочват, че увеличение е отчетено при производството на тютюневи изделия - с 4,5%, при производството на облекло - с 0,6%, и при печатната дейност и възпроизвеждането на записани носители - с 0,5%.

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през септември 2015 г. спада с 2,1% в сравнение със същия месец на 2014 година. Намаление на цените е регистрирано в добивната промишленост - с 8,4%, и в преработващата промишленост - с 4,7%, а увеличение е отчетено при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 3%.

Намаление на цените в преработващата промишленост спрямо септември 2014 г. е отчетено при производството на основни метали - с 6%, на метални изделия, без машини и оборудване - с 1,7%, ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 1%.

Нарастване на цените се наблюдава при производството на тютюневи изделия - със 7,7%, производството на компютърна техника, електронни и оптични продукти - с 3,8%, на машини и оборудване с общо и специално предназначение - с 3,5%.

Общият индекс на цените на производител през септември 2015 г. намалява с 0,2% спрямо предходния месец. По-ниски цени са регистрирани в добивната промишленост - с 5,4%, и в преработващата промишленост - с 0,5%, докато при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ е отчетено увеличение - с 1,2%.

По-съществено намаление на цените в преработващата промишленост се наблюдава при производството на лекарствени вещества и продукти - с 0,8%, и при производството на химични продукти - с 0,3%, а нарастване е регистрирано при производството на тютюневи изделия - с 3,1%, при печатната дейност и възпроизвеждането на записани носители и при производството на основни метали - по 0,5%.

Общият индекс на цените на производител през септември 2015 г. намалява с 3,3% в сравнение със същия месец на 2014 година.

В преработващата промишленост спадът на цените на производител през септември 2015 г. е с 5,3% спрямо септември 2014 година. По-съществено намаление се наблюдава при производството на основни метали - с 5,6%, на изделия от други неметални минерални суровини - с 0,7%, и при ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 0,6%. Увеличение е регистрирано при производството на тютюневи изделия - с 6,2%, при на превозни средства, без автомобили - с 5,9%, и при производството на текстил и изделия от текстил, без облекло - с 5,6%.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
АОБР отхвърля предложения ръст на МОД, включен в проекта на Закон за бюджета на ДОО за 2016 г.
БТПП поздрави брокерите и агентите на недвижими имоти по повод професионалния им празник
Форум и кръгла маса с международно участие организира НСНИ - пряк член на Палатата Още
Посланикът на Нигерия посети БТПП
Подготвят се съвместни инициативи за активизиране на двустранните търговско-икономически отношения Още
Покана за участие в среща с фирми от Република Южна Африка
2 ноември 2015 г., в БТПП Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Граждански диалог с комисар Тибор Наврачич, отговарящ за образование, култура, младеж и спорт
13 ноември 2015 г. София, НДК, Зала 9 Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
Продължава тенденцията на спад на производствените цени
Най-голямо е намалението в добивната промишленост Още
МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
България стартира процедура за износ на плодове и зеленчуци към Китай
С увеличаване на потреблението на китайците се увеличава и необходимостта от различни пресни продукти Още
БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА
Стартира кандидатстването за Годишните национални награди по безопасност и здраве при работа – 2015 г.
Крайният срок за получаване на документи за участие е 29 януари 2016 г. Още