Брой 101 (1113), 30-05-2016
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

БИЗНЕС СРЕДА

НСИ: Бизнес климатът се подобрява през май във всички отрасли


През май бизнес климатът в страната бележи подобрение заради оптимизма във всички сектори.

В петия месец на 2016 г. общият показател на бизнес климата нараства с 5 пункта в сравнение с предходния месец, което се дължи на подобрените възприятия на мениджърите във всички наблюдавани отрасли, показват публикуваните днес данни на Националния статистически институт (НСИ).

Условията за бизнес се определят като оптимистични в четири от последните пет месеца. От началото на годината само през април имаше влошаване.

Бизнес климатът в промишлеността се повишава с 4,1 пункта спрямо април в резултат на по-благоприятните оценки и очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията.

Очакванията за производствената активност през следващите три месеца са по-оптимистични в сравнение с настоящия момент, като несигурната икономическа среда продължава да бъде основният фактор, затрудняващ развитието на бизнеса, следвана от недостатъчното търсене от страната.

Относно продажните цени в промишлеността - преобладаващите очаквания на мениджърите са те да останат без промяна през следващите три месеца. 

Бизнес климатът в строителството се повишава с 6,7 пункта, което се дължи на подобрените оценки и очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. Прогнозите им по отношение на строителната активност през следващите три месеца са също по-оптимистични.

Оценките идват на фона на оживлението в имотния сектор, където търсенето на жилища влияе на предлагането от страна на строителния бранш.

Същевременно обаче анкетата отчита увеличение на броя на клиентите със закъснения в плащанията. Основните пречки за развитието на бизнеса в сектора остават несигурната икономическа среда и конкуренцията в бранша, посочени, съответно - от 63,7% и 40,1% от предприемачите.

В търговията на дребно бизнес климатът отчита най-силното повишение сред отраслите - със 7,3 пункта спрямо април. Ръстът е в резултат на по-оптимистичните оценки на търговците на дребно, подхранвани от очакванията им за  нарастване на обема на продажбите и на поръчките към доставчици през лятото, след като през май летният сезон официално бе открит.

Последната анкета откроява засилване на негативното въздействие на несигурната икономическа среда, конкуренцията в бранша и недостатъчното търсене.

През май бизнес климатът в сектора на услугите нараства с 2,4 пункта. Въпреки повишението наблюденията на НСИ за настоящето търсене на услуги остават неблагоприятни, макар че през следващите месеци се очакват подобрения.

Несигурната икономическа среда и конкуренцията остават основните проблеми за развитието на бизнеса в сектора на услугите, макар че през последния месец НСИ регистрира намаление на отрицателното им влияние.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП и Грузинската винена асоциация продължават да работят по проект в рамките на инициативата East Invest 2
За създаването на единна платформа за винопроизводителите... Още
Международно брокерско събитие в сектора информационни и комуникационни технологии
14-18 ноември 2016, Япония Още
Нови членове на Палатата
БИЗНЕС СРЕДА
НСИ: Бизнес климатът се подобрява през май във всички отрасли
Най-оптимистични са оценките в търговията на дребно Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство
ПАЗАР НА ТРУДА
От 1 юни отпадат ограниченията за свободно движение и достъп до пазара на труда за българи в Швейцария
Не се изискват разрешения за работа и отпадат т.нар. контингенти Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Проект за подпомагане на МСП при наемането на изследователи
В рамките на програма ХОРИЗОНТ 2020 Още
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Търгове в Черна гора - информация от СТИВ-Подгорица