Брой 100 (1364), 30-05-2017
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

БИЗНЕС СРЕДА

НСИ: Общият показател на бизнес климата през май нараства с 3.2 пункта в сравнение с април


Общият показател на бизнес климата през май нараства с 3.2 пункта в сравнение с април, показват публикуваните днес данни на Националния статистически институт. Мениджърите са оптимисти за бизнеса си, като най-силно изразена е тази оценка в сектора на търговията на дребно.

Промишленост. Съставният показател "бизнес климат в промишлеността" се повишава с 1.3 пункта спрямо предходния месец, главно поради оптимистичните очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца.

Същевременно настоящата производствена активност се оценява като леко подобрена, докато прогнозите им за следващите три месеца са по-резервирани.

Основният фактор, затрудняващ дейността, остава несигурната икономическа среда, следвана от недостига на работна сила.

Мениджърите предвиждат запазване на цените през следващите три месеца.

Строителство. През май съставният показател "бизнес климат в строителството" се покачва с 2.9 пункта, което се дължи на по-благоприятните оценки и очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията.

Мненията им за настоящата строителна активност, както и очакванията им за дейността през следващите три месеца са по-оптимистични. Последната анкета обаче отчита увеличение на броя на клиентите със закъснения в плащането.

Несигурната икономическа среда, конкуренцията в бранша и недостигът на работна сила продължават да бъдат основните проблеми за развитието на бизнеса.

По отношение на продажните цени в строителството очакванията на мениджърите са те да останат без промяна през следващите три месеца.

Търговия на дребно. Съставният показател "бизнес климат в търговията на дребно" нараства с 5.6 пункта в резултат на подобрените оценки и очаквания на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията.

Същевременно и в прогнозите им за обема на продажбите и поръчките към доставчиците (както от вътрешния, така и от външния пазар) през следващите три месеца се регистрира повишен оптимизъм.

Основните пречки за развитието на бизнеса остават свързани с конкуренцията в бранша, недостатъчното търсене и несигурната икономическа среда.

За продажните цени преобладаващите очаквания на търговците са за запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.

Услуги. През май съставният показател "бизнес климат в сектора на услугите" нараства с 4.7 пункта, което се дължи на подобрените оценки и очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията. По-благоприятни са и мненията им по отношение на настоящото и очакваното търсене на услуги.

Най-сериозните затруднения за дейността в сектора продължават да бъдат конкуренцията в бранша и несигурната икономическа среда, макар че през последния месец се наблюдава намаление на негативното влияние на втория фактор.

Очакванията на мениджърите относно продажните цени са те да останат без промяна през следващите три месеца.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Участвайте в класацията на БТПП „ТОП 100 Фирми, водещи в икономиката на България”
Класацията е отворена за всички дружества, които представят своя годишен финансов отчет Още
Пакистански предприемачи посетиха БТПП
Търсят партньори в областта на оптиката, търговията с авточасти, соларни панели, пресни плодове и др. Още
БИЗНЕС СРЕДА
НСИ: Общият показател на бизнес климата през май нараства с 3.2 пункта в сравнение с април
Мениджърите са оптимисти за бизнеса си, като най-силно изразена е тази оценка в сектора търговия на дребно Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Българо-корейски бизнес форум „Обмен на практики за добро управление за устойчиво развитие“
6 – 9 юни 2017 г. в София, Бургас и Варна Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
Банкови институции, нотариуси и общини ще могат да получават удостоверения за дължими данъци директно чрез електроните услуги на НАП
Без да се ангажират гражданите с набавянето на документите Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване
Подобряване на корпоративното управление на пенсионноосигурителните дружества Още
МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
София е домакин на Световния конгрес по лозарство и винарство
Провеждането на конгреса у нас потвърждава мястото на страната ни като значима винена дестинация Още
ИНДУСТРИАЛНА ПОЛИТИКА
Индустрията на Китай – 2025 (CM2025)
Доклад на Търговската палата на Европейския съюз в Китай Още