Брой 174 (2180), 10-09-2020
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ПРОМИШЛЕНО ПРОИЗВОДСТВО

НСИ: През юли 2020 г. промишленото производство регистрира спад от 6%


По предварителни данни през юли 2020 г. сезонно изгладеният  индекс на промишленото производство се увеличава с 2.3% в сравнение с юни 2020 година. Това сочат публикуваните днес данни на Националния статистически институт. През юли 2020 г. при календарно изгладения индекс на промишленото производство е регистриран спад от 6.0% спрямо съответния месец на 2019 година.

Месечни изменения

През юли 2020 г. повишение спрямо предходния месец е регистрирано в преработващата промишленост - с 3.6%, а понижение - в добивната промишленост - с 9.3%, и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 0.1%. По-значителен ръст в преработващата промишленост се наблюдава при: производството, некласифицирано другаде - с 32.0%, ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 18.1%, производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета - със 17.5%, производството на изделия от други неметални минерални суровини - с 15.2%. Съществено намаление е регистрирано при производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон - с 5.0%, и при производството на лекарствени вещества и продукти - с 4.4%.

Годишни изменения

На годишна база спад на промишленото производство, изчислен от календарно изгладените данни, е отчетен при: производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 9.9%, преработващата промишленост - с 5.7%, и добивната промишленост - с 3.1%. По-значително намаление в преработващата промишленост спрямо съответния месец на предходната година се наблюдава при: производството, некласифицирано другаде - с 32.2%, производството на тютюневи изделия - с 28.0%, производството на машини и оборудване с общо и специално предназначение - с 19.2%, производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета - с 16.3%. Най-голямо увеличение е отчетено при: производството на изделия от други неметални минерални суровини - със 7.6%, производството на електрически съоръжения - със 7.2%, производството на изделия от каучук и пластмаси - с 6.4%, производството на превозни средства, без автомобили - с 4.7%.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Експортен хъб България - с нов сайт
Българската търговско-промишлена палата е сред учредителите на инициативата Още
„Бета-12 Иванови“ ЕООД e с най-много въведени продукти за седмицата 24-30 август 2020г. в електронния каталог БГ Баркод
Младата художничка Десислава Янакиева представя своя изложба в БТПП
Откриване на 14 септември, понеделник, от 17 часа Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Оперативна програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. ще е с бюджет 3 млрд. лв. и ще бъде с три приоритетни оси
Одобреният работен проект на новата програма ще бъде внесен за преговори в Европейската комисия Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство
ИНОВАЦИИ, НАУКА
Създава се Държавна агенция за научни изследвания и иновации
Обединява усилията на българските институции в области като приложни научни изследвания, подкрепа на иновации и иновационна инфраструктура Още
ПРОМИШЛЕНО ПРОИЗВОДСТВО
НСИ: През юли 2020 г. промишленото производство регистрира спад от 6%
Спрямо съответния месец на 2019 година Още
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Уебинар „Интелектуалната собственост и целите за устойчиво развитие“ - 23 септември
СТИВ – Сеул Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Първи Доклад за стратегическото прогнозиране
Концепция за издръжливост на ЕС при различни кризи Още