Брой 237 (747), 09-12-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ

НСИ: Индексът на промишленото производство през октомври нараства


Индексът на промишленото производство нараства с 0,5% през октомври в сравнение със септември 2014 година. През десетия месец на годината е регистриран ръст от 0,4% спрямо съответния месец на 2013 година, показват предварителните данни на Националния статистически институт (НСИ).

През октомври 2014 г. увеличение спрямо предходния месец е регистрирано в добивната промишленост - с 5,8%, в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ. От НСИ отчитат намаление в преработващата промишленост.

По-значителен спад в преработващата промишленост се наблюдава при ремонта и инсталирането на машини и оборудване и производството на метални изделия, без машини и оборудване.

Ръст е регистриран при производството на превозни средства, без автомобили - с 30,6%, на химични продукти, на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти.

На годишна база ръст на промишленото производство е отчетен в преработващата промишленост, а спад е регистриран в добивната промишленост и в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ.

По-значително увеличение в преработващата промишленост спрямо предходната година се наблюдава при производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета - с 36,3%, на химични продукти, на тютюневи изделия, на изделия от каучук и пластмаси.

Намаление е отчетено при производството на напитки - с 13,9%, производството на метални изделия, без машини и оборудване - с 6,2%, производството на хранителни продукти - с 4,9%.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП участва в Декемврийската сесия на Европейския икономически и социален комитет
Ангажиментите на Комитета по работната програма на Европейската комисия за следващата година – във фокуса на обсъжданията Още
Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
Институтът за пазарна икономика предлага алтернативен държавен бюджет за 2015 г.
С приходи от близо 30 млрд. лева и дефицит от 1.8% от БВП Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Трета среща на правителствените ръководители на страните от Централна и Източна Европа и Китай
16 декември 2014, Белград, Сърбия Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: Индексът на промишленото производство през октомври нараства
Увеличението в добивната промишленост е с близо 6% за месец Още
През периода януари - септември износът ни за ЕС се увеличава с 2.1%
Над 70% от износа е насочен към шест европейски държави - Германия, Италия, Румъния, Гърция, Франция и Белгия Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект за допълнение на Наредба за изискванията за етикетиране и предоставяне на стандартна информация за продукти, свързани с енергопотреблението
Осигурява прилагането на хоризонталните изисквания за етикетиране и предоставяне на стандартна продуктова информация Още
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Основни панаири и изложения във Виетнам