Брой 3 (2259), 06-01-2021
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ

Оферти за бизнес партньорство от Еnterprise Europe Network


Това е бюлетин на Европейската мрежа в подкрепа на бизнеса Enterprise Europe Network за търсене на партньори за търговско и производствено коопериране и технологичен трансфер. В бюлетина са преведени кратки резюмета на запитванията. За да получите достъп до пълния текст на офертите или да заявите интерес, моля, въведете номера на обявата и използвайте опцията Request more information под всяка от обявите на адрес:

http://een-bcci.com/nameri-partnior/dostup-do-vsichki-oferti/

При затруднения, пишете ни на e-mail: een@bcci.bg или позвънете на тел. 02/ 8117 505, 515, 525

 

ФРАНЦИЯ
RDFR20201218001
Международен консорциум, ръководен от френска агенция за иновации, подготвя проектно предложение по COS-TOURINN-2020-3-04. Търсят се още партньори (клъстери, центрове за бизнес подкрепа, публични власти и др.). Общата цел на предложението е създаване на международна туристическа мрежа в подкрепа на цифровизацията в МСП. Търсените партньори ще могат да избират, свързват и обучават иновативни МСП в областта на туризма.
Краен срок за заявки за интерес: 15 януари 2021 г.
Краен срок на обявената процедура: 11 февруари 2021 г.

 

ИТАЛИЯ
RDIT20201215001
Консорциум, воден от италиански оператор с консолидиран опит в образованието и интеграцията на мигранти, включващ още италиански университет и национална асоциация на италианските общини, подготвя проектно предложение по AMIF-2020 AG-CALL-02, за да допринесе за дългосрочното включване на граждани на трети държави, особено техния достъп до жилища, образование и услуги по заетостта. Търсени партньори са: университети, изследователски центрове и публични институции.
Краен срок за заявки за интерес: 20 януари 2021 г.
Краен срок на обявената процедура: 16 февруари 2021 г.

 

ИСПАНИЯ
RDES20201110001
Андалуска публична агенция, посветена на градската и жилищната политика, ще координира проектно предложение, което ще бъде подадено на обвяната процедура за Зелена сделка - H2020, фокусирано върху разработването на демонстративни интервенции, включващи най-модерните и устойчиви градски иновации. Търсят се партньори за физическото изпълнение на демонстрантите решения, с опит в проектиране на експертни системи, методологии за диагностика или каталогизиране на добри практики по отношение на енергийната ефективност в сградите.
Краен срок за заявки за интерес: 15 януари 2021 г.
Краен срок на обявената процедура: 26 януари 2021 г.

 

ИСПАНИЯ
RDES20201229002
Испанско МСП, специализирано в решения и услуги за оптимизиране на бизнес процеси и управление на територията чрез свързани с територията информационни технологии, търси партньори, заинтересовани от разработването на платформа за големи данни и изчислителни облаци, които да полуавтоматизират картографирането на земната покривка /използване на сателитни изображения с много висока резолюция и данни от безпилотен летателен апарат (БЛА), които се очаква да получат много точни и актуални картографски продукти. Търсеното партньорство е по повод подаване на проектно предложение по Eurostars 2021.
Краен срок за заявки за интерес: 10 януари 2021 г.
Краен срок на обявената процедура: 04 февруари 2021 г.

 

НОВИНИ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА БТПП
Важна информация относно доставките между ЕС и Обединеното кралство
Препоръка на ТНТ България ЕООД за избягване на ненужни мита Още
НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП предлага богата база данни с оферти за бизнес сътрудничество
Над 200 актуални оферти от цял свят за търговия, коопериране, ноу-хау Още
Представяне на България като бизнес дестинация пред фирми от Нидерландия
Уебинар на 14 януари 2021 г. Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Седмица до крайния срок за участие в „Наградите на БАИТ” за 2020 г.
Към момента за конкурса са подадени 20 кандидатури Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство от Еnterprise Europe Network
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
Нов „Редактор за форми“ при изпращане на документи за публикуване в Регистъра на обществени поръчки
АНАЛИЗИ, ПРОУЧВАНИЯ
Доклад проследява развитието в образователната система в България
Автор: Сдружение "Образование България" 2030 Още
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
Службата на ЕС за интелектуална собственост в сътрудничество с Патентно ведомство на Р България предоставя възможност на МСП за достъп до фонд от 20 млн. евро безвъзмездни средства
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Годишна инвестиционна среща ЕВРАЗИЯ (AIM EURASIA) - 9 - 10 февруари 2021 г.
На тема „Цифрова революция и устойчивост: демонстриране на устойчивост и ускоряване на дигиталната трансформация на икономиките в Евразия“. Още
Предстоящи уебинари, организирани от Центъра за индустриално сътрудничество ЕС – Япония, януари 2021 г.